جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 13 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : بندر انزلی

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,200,000 تومان
نام مالك: آقای امیرحکیمی
کد ملک: 8742
تاریخ: 1397/5/16

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : بندر انزلی

ویلا- خانه ویلایی،350 متری ، اتاق:5

قیمت کل : 900,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای توتونچی
کد ملک: 8247
تاریخ: 1397/3/5

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : بندر انزلی

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، نوساز، اتاق:1

قیمت کل : 120,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بهرور
کد ملک: 7892
تاریخ: 1397/1/26

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : بندر انزلی

ویلا- خانه ویلایی،180 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,100,000 تومان
نام مالك: آقای آخوندزاده
کد ملک: 7838
تاریخ: 1396/12/28

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : بندر انزلی

ویلا- خانه ویلایی،140 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 490,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم صبر بخش
کد ملک: 7489
تاریخ: 1396/10/30

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : بندر انزلی

ویلا- خانه ویلایی،160 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 180,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احمد تختی
کد ملک: 7387
تاریخ: 1396/10/18

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : بندر انزلی

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم شهباز
کد ملک: 7030
تاریخ: 1396/9/13

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : بندر انزلی

ویلا- خانه ویلایی،90 متری ، نوساز، اتاق:1 تا 3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خوش رفتار
کد ملک: 5546
تاریخ: 1396/4/4

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : بندر انزلی

ویلا- خانه ویلایی،235 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: بیگلریان
کد ملک: 4904
تاریخ: 1395/12/7

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : بندر انزلی

ویلا- خانه ویلایی،140 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زمانی
کد ملک: 3908
تاریخ: 1395/8/23

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : بندر انزلی

ویلا- خانه ویلایی،210 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای باقرنیا
کد ملک: 1196
تاریخ: 1394/12/27

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : بندر انزلی

ویلا- خانه ویلایی،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جوادی
کد ملک: 1112
تاریخ: 1394/12/20

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : بندر انزلی

ویلا- خانه ویلایی،180 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ضیایی
کد ملک: 1053
تاریخ: 1394/12/17
 1