جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 5 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : بندر انزلی

زمین ، باغ و باغچه،5000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جمشیدی
کد ملک: 8768
تاریخ: 1397/5/20

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : بندر انزلی

زمین ، باغ و باغچه،752 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 7418
تاریخ: 1396/10/23

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : بندر انزلی

زمین ، باغ و باغچه،1200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حاجتی
کد ملک: 6826
تاریخ: 1396/8/17

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : بندر انزلی

زمین ، باغ و باغچه،1500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای چهره مطلق
کد ملک: 4392
تاریخ: 1395/10/15

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : بندر انزلی

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم مرادپور
کد ملک: 1465
تاریخ: 1395/1/30
 1