جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 9 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : رامسر

ویلا- خانه ویلایی،600 متری ، اتاق:5

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم آتشی
کد ملک: 9340
تاریخ: 1397/8/10

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : رامسر

ویلا- خانه ویلایی،380 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 4,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نصرالهی
کد ملک: 8539
تاریخ: 1397/4/20

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : رامسر

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پور رستمی
کد ملک: 4726
تاریخ: 1395/11/18

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : رامسر

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علوی
کد ملک: 4217
تاریخ: 1395/9/20

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : رامسر

ویلا- خانه ویلایی،131 متری

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فیضی
کد ملک: 1486
تاریخ: 1395/1/31

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : رامسر

ویلا- خانه ویلایی،75 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جمال نژاد
کد ملک: 1347
تاریخ: 1395/1/24

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : رامسر

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ملیانی
کد ملک: 1026
تاریخ: 1394/12/15

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : رامسر

ویلا- خانه ویلایی،80 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,600,000 تومان
نام مالك: محمد کشاورز
کد ملک: 813
تاریخ: 1394/12/3

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : رامسر

ویلا- خانه ویلایی،80 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,600,000 تومان
نام مالك: محمد کشاورز
کد ملک: 812
تاریخ: 1394/12/3
 1