جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 6 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان مازندران : رامسر

آپارتمان،110 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 7,500,000 تومان
نام مالك: آقای زعفری
کد ملک: 9958
تاریخ: 1398/3/11

فروش آپارتمان مازندران : رامسر

آپارتمان،128 متری ، طبقه:2، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای معظمی
کد ملک: 9523
تاریخ: 1397/9/19

فروش آپارتمان مازندران : رامسر

آپارتمان،73 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای کمیلیان
کد ملک: 9253
تاریخ: 1397/7/25

فروش آپارتمان مازندران : رامسر

آپارتمان،80 متری ، طبقه:همکف ، اول و دوم، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیرضا سلطانی
کد ملک: 7020
تاریخ: 1396/9/12

فروش آپارتمان مازندران : رامسر

آپارتمان،80 متری ، طبقه:همکف ، اول و دوم ، نوساز، اتاق:1 و 2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم امیر فضلیان
کد ملک: 3932
تاریخ: 1395/8/24

فروش آپارتمان مازندران : رامسر

آپارتمان،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دارابی
کد ملک: 1051
تاریخ: 1394/12/17
 1