جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 22 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،320 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمودی
کد ملک: 560
تاریخ: 1394/10/28

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،126 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 5,000,000 تومان
نام مالك: خانم حسینی
کد ملک: 9572
تاریخ: 1397/9/26

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،785 متری ، اتاق:0

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نوبخت
کد ملک: 8843
تاریخ: 1397/5/28

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مالکی
کد ملک: 8697
تاریخ: 1397/5/9

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،85 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای صادقی
کد ملک: 7903
تاریخ: 1397/1/27

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،640 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای به نیا
کد ملک: 7677
تاریخ: 1396/11/30

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 480,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نوبخت
کد ملک: 7256
تاریخ: 1396/10/3

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،250 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 150,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مختاری نژاد
کد ملک: 7037
تاریخ: 1396/9/14

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 180,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم پور حاجی
کد ملک: 6798
تاریخ: 1396/8/15

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،240 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کوثری
کد ملک: 6447
تاریخ: 1396/7/5

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،240 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کوثری
کد ملک: 6446
تاریخ: 1396/7/5

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،128 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم عزیزی
کد ملک: 4433
تاریخ: 1395/10/19

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،1000 متری ، اتاق:7

قیمت کل : 3,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جوادی
کد ملک: 3866
تاریخ: 1395/8/19

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3540
تاریخ: 1395/7/12

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،144 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3379
تاریخ: 1395/6/29

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،190 متری ، نوساز، اتاق:2 و 3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,800,000 تومان
نام مالك: آقای حبیبی
کد ملک: 3152
تاریخ: 1395/6/10

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،137 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای طارمی
کد ملک: 2160
تاریخ: 1395/3/16

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:0

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای تاج بخش
کد ملک: 1512
تاریخ: 1395/2/1

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،145 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سحرخیز
کد ملک: 1195
تاریخ: 1394/12/27

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،170 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قلی زاده
کد ملک: 1192
تاریخ: 1394/12/27

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،90 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نصرالهی
کد ملک: 1174
تاریخ: 1394/12/26

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : چالوس

ویلا- خانه ویلایی،160 متری

قیمت کل : 490,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نفیسی
کد ملک: 598
تاریخ: 1394/10/29
 1