جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 21 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عبدالهی
کد ملک: 9072
تاریخ: 1397/7/3

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،1072 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,800,000 تومان
نام مالك: آقای کیخسرو شاهرو
کد ملک: 8712
تاریخ: 1397/5/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،120 متری

قیمت کل : 72,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم خوشحال
کد ملک: 8616
تاریخ: 1397/5/1

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،30000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 300,000 تومان
نام مالك: خانم گنجی
کد ملک: 8394
تاریخ: 1397/3/30

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،950 متری

قیمت کل : 1,187,500,000 تومان
قیمت متری : 1,250,000 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 8181
تاریخ: 1397/2/27

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،10876 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم یگانه
کد ملک: 8032
تاریخ: 1397/2/10

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،600 متری

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای کاوه
کد ملک: 7893
تاریخ: 1397/1/26

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،300 متری

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گلعلی زاده
کد ملک: 7165
تاریخ: 1396/9/25

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،210 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 5,000,000 تومان
نام مالك: خانم مریم باقری
کد ملک: 7000
تاریخ: 1396/9/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،460 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,600,000 تومان
نام مالك: خانم میرباقری
کد ملک: 6999
تاریخ: 1396/9/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،286 متری

قیمت کل : 185,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسن دوست
کد ملک: 6231
تاریخ: 1396/6/13

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،250 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 200,000 تومان
نام مالك: خانم یکتا
کد ملک: 5733
تاریخ: 1396/4/25

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 225,000 تومان
نام مالك: آقای نیک چهر
کد ملک: 5076
تاریخ: 1395/12/28

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،1800 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کیا دلیری
کد ملک: 5052
تاریخ: 1395/12/25

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 420,000,000 تومان
قیمت متری : 210,000 تومان
نام مالك: آقای نیک چهر
کد ملک: 3267
تاریخ: 1395/6/20

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عمویی
کد ملک: 2185
تاریخ: 1395/3/18

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: عزتی
کد ملک: 2132
تاریخ: 1395/3/13

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای یوسفی
کد ملک: 1360
تاریخ: 1395/1/24

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مقدم
کد ملک: 1307
تاریخ: 1395/1/21

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 180,000 تومان
نام مالك: آقای اوتادی
کد ملک: 634
تاریخ: 1394/11/1

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : چالوس

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم جعفری
کد ملک: 604
تاریخ: 1394/10/30
 1