جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 13 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان مازندران : چالوس

آپارتمان،100 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 160,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رودبارکی
کد ملک: 8421
تاریخ: 1397/4/3

فروش آپارتمان مازندران : چالوس

آپارتمان،185 متری ، طبقه:2، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای مرتضایی
کد ملک: 8282
تاریخ: 1397/3/9

فروش آپارتمان مازندران : چالوس

آپارتمان،185 متری ، طبقه:6 و 7 ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 7944
تاریخ: 1397/1/30

فروش آپارتمان مازندران : چالوس

آپارتمان،80 متری ، طبقه:؟، اتاق:2 و 3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مهرتاش
کد ملک: 5066
تاریخ: 1395/12/28

فروش آپارتمان مازندران : چالوس

آپارتمان،115 متری ، طبقه:1 تا 5، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شهبازپور
کد ملک: 1849
تاریخ: 1395/2/25

فروش آپارتمان مازندران : چالوس

آپارتمان،150 متری ، طبقه:13، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,600,000 تومان
نام مالك: آقای دماوندی
کد ملک: 1756
تاریخ: 1395/2/18

فروش آپارتمان مازندران : چالوس

آپارتمان،93 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم پور معزی
کد ملک: 1734
تاریخ: 1395/2/15

فروش آپارتمان مازندران : چالوس

آپارتمان،90 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کیوان
کد ملک: 1645
تاریخ: 1395/2/11

فروش آپارتمان مازندران : چالوس

آپارتمان،210 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اصغری
کد ملک: 1419
تاریخ: 1395/1/28

فروش آپارتمان مازندران : چالوس

آپارتمان،160 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم رحیم پور
کد ملک: 1150
تاریخ: 1394/12/24

فروش آپارتمان مازندران : چالوس

آپارتمان،134 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,300,000 تومان
نام مالك: خانم موجبی
کد ملک: 986
تاریخ: 1394/12/13

فروش آپارتمان مازندران : چالوس

آپارتمان،105 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پاک
کد ملک: 707
تاریخ: 1394/11/29

فروش آپارتمان مازندران : چالوس

آپارتمان،120 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خراسانی
کد ملک: 690
تاریخ: 1394/11/25
 1