جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 7 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : سلمانشهر

زمین ، باغ و باغچه،2850 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کریمی
کد ملک: 5058
تاریخ: 1395/12/26

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : سلمانشهر

زمین ، باغ و باغچه،680 متری

قیمت کل : 340,000,000 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: آقای نادر پور
کد ملک: 3556
تاریخ: 1395/7/13

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : سلمانشهر

زمین ، باغ و باغچه،3700 متری

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3495
تاریخ: 1395/7/7

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : سلمانشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 180,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم یونسی
کد ملک: 1885
تاریخ: 1395/2/27

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : سلمانشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احمدی
کد ملک: 1323
تاریخ: 1395/1/23

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : سلمانشهر

زمین ، باغ و باغچه،60 متری

قیمت کل : 380,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 1315
تاریخ: 1395/1/22

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : سلمانشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جهاندار
کد ملک: 848
تاریخ: 1394/12/5
 1