جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 14 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : تنکابن

ویلا- خانه ویلایی،140 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: شریعت
کد ملک: 8108
تاریخ: 1397/2/19

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : تنکابن

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 900,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پورباقری
کد ملک: 8080
تاریخ: 1397/2/16

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : تنکابن

ویلا- خانه ویلایی،186 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حشمت پور
کد ملک: 6458
تاریخ: 1396/7/10

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : تنکابن

ویلا- خانه ویلایی،140 متری ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای شیرزادی
کد ملک: 6133
تاریخ: 1396/6/4

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : تنکابن

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 875,000,000 تومان
قیمت متری : 700,000 تومان
نام مالك: خانم همتی
کد ملک: 4190
تاریخ: 1395/9/17

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : تنکابن

ویلا- خانه ویلایی،3057 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 6,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دریایی
کد ملک: 3573
تاریخ: 1395/7/14

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : تنکابن

ویلا- خانه ویلایی،170 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 1,800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دریایی
کد ملک: 3572
تاریخ: 1395/7/14

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : تنکابن

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 180,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای چاووشی
کد ملک: 3407
تاریخ: 1395/6/31

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : تنکابن

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 320,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کشمیری
کد ملک: 3179
تاریخ: 1395/6/13

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : تنکابن

ویلا- خانه ویلایی،600 متری ، اتاق:5

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سروش
کد ملک: 3119
تاریخ: 1395/6/8

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : تنکابن

ویلا- خانه ویلایی،130 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم کلارودی
کد ملک: 1591
تاریخ: 1395/2/7

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : تنکابن

ویلا- خانه ویلایی،95 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ظهیری
کد ملک: 1372
تاریخ: 1395/1/25

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : تنکابن

ویلا- خانه ویلایی،223 متری

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نیک روان
کد ملک: 1197
تاریخ: 1394/12/27

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : تنکابن

ویلا- خانه ویلایی،110 متری

قیمت کل : 390,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای وحیدیان فر
کد ملک: 858
تاریخ: 1394/12/6
 1