جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 22 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،4600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم استبصاری
کد ملک: 7319
تاریخ: 1396/10/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،16744 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 100,000 تومان
نام مالك: آقای داراب کریمی حقیقی
کد ملک: 7312
تاریخ: 1396/10/10

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،464 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 300,000 تومان
نام مالك: آقای برنجی
کد ملک: 7181
تاریخ: 1396/9/26

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،680 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غفاری
کد ملک: 6299
تاریخ: 1396/6/21

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،8000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: فرزاد یزدانی
کد ملک: 6204
تاریخ: 1396/6/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،5240 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: آقای فرهاد
کد ملک: 5914
تاریخ: 1396/5/17

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،2200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شاه منصوری
کد ملک: 4467
تاریخ: 1395/10/28

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،3500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آبایی
کد ملک: 3596
تاریخ: 1395/7/18

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،450 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عباس نژاد
کد ملک: 3448
تاریخ: 1395/7/3

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،250 متری

قیمت کل : 47,500,000 تومان
قیمت متری : 190,000 تومان
نام مالك: آقای چاووشی
کد ملک: 3408
تاریخ: 1395/6/31

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،20000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: رفیعی
کد ملک: 3080
تاریخ: 1395/6/6

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،6000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صفری
کد ملک: 2486
تاریخ: 1395/4/23

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،3000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عبدالهی
کد ملک: 2295
تاریخ: 1395/3/29

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،130 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عبدالهی
کد ملک: 2294
تاریخ: 1395/3/29

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم عطاریان
کد ملک: 2261
تاریخ: 1395/3/25

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2182
تاریخ: 1395/3/18

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیزاده
کد ملک: 1933
تاریخ: 1395/2/29

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سالار
کد ملک: 1724
تاریخ: 1395/2/14

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مقیمی
کد ملک: 1225
تاریخ: 1395/1/16

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 200,000 تومان
نام مالك: آقای شورمج
کد ملک: 1079
تاریخ: 1394/12/18

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شاهسون
کد ملک: 966
تاریخ: 1394/12/12

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: منتظری
کد ملک: 681
تاریخ: 1394/11/25
 1