جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 55 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،250 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 550,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بهزاد
کد ملک: 7511
تاریخ: 1396/11/2

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،270 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صادقی فرد
کد ملک: 7491
تاریخ: 1396/10/30

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 320,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صفایی
کد ملک: 7350
تاریخ: 1396/10/13

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،350 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 1,450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ارسلان گیل
کد ملک: 7346
تاریخ: 1396/10/12

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،210 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حق پرست
کد ملک: 7173
تاریخ: 1396/9/25

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حق پرست
کد ملک: 7172
تاریخ: 1396/9/25

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قاسم نژاد
کد ملک: 6952
تاریخ: 1396/9/4

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 230,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 6453
تاریخ: 1396/7/6

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،210 متری ، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 480,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمودیان
کد ملک: 6015
تاریخ: 1396/5/24

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،210 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ریاحی
کد ملک: 5559
تاریخ: 1396/4/8

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،60 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 225,000 تومان
نام مالك: آقای نیک چهر
کد ملک: 5077
تاریخ: 1395/12/28

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای الهی
کد ملک: 5050
تاریخ: 1395/12/25

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،220 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 240,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای منصوری
کد ملک: 5045
تاریخ: 1395/12/24

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،220 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سعیدیان
کد ملک: 4991
تاریخ: 1395/12/19

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،130 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 230,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خزائی
کد ملک: 4727
تاریخ: 1395/11/18

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،110 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بالی
کد ملک: 4632
تاریخ: 1395/11/11

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای منصوریان
کد ملک: 4619
تاریخ: 1395/11/10

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 280,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رمضانی
کد ملک: 4108
تاریخ: 1395/9/9

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،220 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بهنام
کد ملک: 3860
تاریخ: 1395/8/19

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:0

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای درویش
کد ملک: 3856
تاریخ: 1395/8/19

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،340 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 700,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 3663
تاریخ: 1395/7/27

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 240,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضوانی
کد ملک: 3332
تاریخ: 1395/6/25
 1 2 3