جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 66 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 1,700,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خواجوی نیا
کد ملک: 9807
تاریخ: 1397/12/13

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 5,500,000 تومان
نام مالك: خانم رحیمی
کد ملک: 9786
تاریخ: 1397/12/1

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،140 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای الهی
کد ملک: 9421
تاریخ: 1397/8/28

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم لویزه
کد ملک: 8973
تاریخ: 1397/6/17

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خزایی
کد ملک: 8745
تاریخ: 1397/5/16

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،270 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم نادری
کد ملک: 8707
تاریخ: 1397/5/10

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،750 متری ، اتاق:6

قیمت کل : 5,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صفری
کد ملک: 8618
تاریخ: 1397/5/1

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،180 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای الیاسی
کد ملک: 8381
تاریخ: 1397/3/29

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،180 متری ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سلیمانی
کد ملک: 8103
تاریخ: 1397/2/19

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،340 متری ، اتاق:5

قیمت کل : 850,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم نگارشاهین
کد ملک: 8075
تاریخ: 1397/2/16

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،140 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقاي پاشايي
کد ملک: 7955
تاریخ: 1397/2/1

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 290,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مقدسی
کد ملک: 7870
تاریخ: 1397/1/21

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،225 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 7839
تاریخ: 1397/1/18

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،110 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 170,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خشایار سلامی
کد ملک: 7759
تاریخ: 1396/12/14

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،250 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 550,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بهزاد
کد ملک: 7511
تاریخ: 1396/11/2

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،270 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صادقی فرد
کد ملک: 7491
تاریخ: 1396/10/30

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 320,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صفایی
کد ملک: 7350
تاریخ: 1396/10/13

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،350 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 1,450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ارسلان گیل
کد ملک: 7346
تاریخ: 1396/10/12

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،210 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حق پرست
کد ملک: 7173
تاریخ: 1396/9/25

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حق پرست
کد ملک: 7172
تاریخ: 1396/9/25

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قاسم نژاد
کد ملک: 6952
تاریخ: 1396/9/4

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نوشهر

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 230,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 6453
تاریخ: 1396/7/6
 1 2 3