جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 12 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان مازندران : نوشهر

آپارتمان،160 متری ، طبقه:1، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نعیمی
کد ملک: 9367
تاریخ: 1397/8/14

فروش آپارتمان مازندران : نوشهر

آپارتمان،116 متری ، طبقه:3، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,700,000 تومان
نام مالك: آقای جواهریان
کد ملک: 7666
تاریخ: 1396/11/29

فروش آپارتمان مازندران : نوشهر

آپارتمان،154 متری ، طبقه:5، اتاق:3

قیمت کل : 385,000,000 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای ارسلان گیل
کد ملک: 7345
تاریخ: 1396/10/12

فروش آپارتمان مازندران : نوشهر

آپارتمان،90 متری ، طبقه:3 و 5، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,300,000 تومان
نام مالك: آقای مهرتاش
کد ملک: 5065
تاریخ: 1395/12/28

فروش آپارتمان مازندران : نوشهر

آپارتمان،80 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 124,000,000 تومان
قیمت متری : 1,550,000 تومان
نام مالك: آقای ناظمی
کد ملک: 3358
تاریخ: 1395/6/28

فروش آپارتمان مازندران : نوشهر

آپارتمان،97 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 145,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بشیری
کد ملک: 3166
تاریخ: 1395/6/13

فروش آپارتمان مازندران : نوشهر

آپارتمان،132 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 260,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای روحانی
کد ملک: 2286
تاریخ: 1395/3/29

فروش آپارتمان مازندران : نوشهر

آپارتمان،95 متری ، طبقه:1 و 2 ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صاحب یاری
کد ملک: 2186
تاریخ: 1395/3/18

فروش آپارتمان مازندران : نوشهر

آپارتمان،117 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 245,700,000 تومان
قیمت متری : 2,100,000 تومان
نام مالك: خانم توتونی
کد ملک: 1975
تاریخ: 1395/3/3

فروش آپارتمان مازندران : نوشهر

آپارتمان،100 متری

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای داراب
کد ملک: 1296
تاریخ: 1395/1/21

فروش آپارتمان مازندران : نوشهر

آپارتمان،140 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بیگی
کد ملک: 961
تاریخ: 1394/12/12

فروش آپارتمان مازندران : نوشهر

آپارتمان،466 متری

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مرادی
کد ملک: 827
تاریخ: 1394/12/4
 1