جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 48 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،620 متری ، نوساز، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: اسماعیلی
کد ملک: 9491
تاریخ: 1397/9/14

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،140 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 230,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیزاده
کد ملک: 9420
تاریخ: 1397/8/28

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،180 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیزاده
کد ملک: 9349
تاریخ: 1397/8/12

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای توسلی
کد ملک: 9315
تاریخ: 1397/8/5

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،140 متری ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم محسنی
کد ملک: 9249
تاریخ: 1397/7/25

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 270,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کاویانی
کد ملک: 8942
تاریخ: 1397/6/13

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسین پور
کد ملک: 8921
تاریخ: 1397/6/10

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:?

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شهرزاد
کد ملک: 8506
تاریخ: 1397/4/14

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نیت زاده
کد ملک: 7929
تاریخ: 1397/1/29

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،130 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 150,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جلالی
کد ملک: 7809
تاریخ: 1396/12/21

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مقصودی
کد ملک: 7509
تاریخ: 1396/11/2

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،95 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 115,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ابراهیمی
کد ملک: 7402
تاریخ: 1396/10/19

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: شهریار پور
کد ملک: 7289
تاریخ: 1396/10/6

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،160 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 950,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خزایی
کد ملک: 7283
تاریخ: 1396/10/5

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 2,000,000,000 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: خانم درویش
کد ملک: 7261
تاریخ: 1396/10/4

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،500 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 2,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مقصودی
کد ملک: 7098
تاریخ: 1396/9/20

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،220 متری ، اتاق:2 - 3 - 4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مقصودی
کد ملک: 6702
تاریخ: 1396/8/7

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ترک
کد ملک: 6219
تاریخ: 1396/6/12

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،250 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 480,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم کسری
کد ملک: 6033
تاریخ: 1396/5/26

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم دیانی
کد ملک: 5275
تاریخ: 1396/2/30

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم محسنی
کد ملک: 4926
تاریخ: 1395/12/9

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نور

ویلا- خانه ویلایی،95 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 85,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم رضوانی
کد ملک: 4915
تاریخ: 1395/12/8
 1 2 3