جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 8 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان مازندران : نور

آپارتمان،350 متری ، طبقه:2، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نیت زاده
کد ملک: 7927
تاریخ: 1397/1/29

فروش آپارتمان مازندران : نور

آپارتمان،210 متری ، طبقه:3، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای نیازناک
کد ملک: 7683
تاریخ: 1396/11/30

فروش آپارتمان مازندران : نور

آپارتمان،126 متری ، طبقه:6، اتاق:2

قیمت کل : 567,000,000 تومان
قیمت متری : 4,500,000 تومان
نام مالك: آقای نجفی
کد ملک: 5852
تاریخ: 1396/5/9

فروش آپارتمان مازندران : نور

آپارتمان،114 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 280,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم عزیززاده
کد ملک: 4316
تاریخ: 1395/10/5

فروش آپارتمان مازندران : نور

آپارتمان،60 متری ، طبقه:5، اتاق:1

قیمت کل : 102,000,000 تومان
قیمت متری : 1,700,000 تومان
نام مالك: آقای سلطان پور
کد ملک: 3768
تاریخ: 1395/8/12

فروش آپارتمان مازندران : نور

آپارتمان،82 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پایدار
کد ملک: 1884
تاریخ: 1395/2/27

فروش آپارتمان مازندران : نور

آپارتمان،157 متری ، طبقه:5، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای عرفان زاده
کد ملک: 1697
تاریخ: 1395/2/13

فروش آپارتمان مازندران : نور

آپارتمان،80 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,650,000 تومان
نام مالك: خانم شعیبی
کد ملک: 876
تاریخ: 1394/12/8
 1