جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 33 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،750 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 2,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پارسا
کد ملک: 7647
تاریخ: 1396/11/25

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،90 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 99,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حق شناس
کد ملک: 6977
تاریخ: 1396/9/8

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،180 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 370,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای منصوری
کد ملک: 6887
تاریخ: 1396/8/24

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،140 متری ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 135,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم اسدی
کد ملک: 6884
تاریخ: 1396/8/24

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،160 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 190,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم کرامت
کد ملک: 6623
تاریخ: 1396/7/29

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،130 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ولی پور
کد ملک: 6345
تاریخ: 1396/6/26

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 110,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم محمدی
کد ملک: 6320
تاریخ: 1396/6/22

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،80 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 80,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم کریمی
کد ملک: 5846
تاریخ: 1396/5/9

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،105 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مرتضایی
کد ملک: 5829
تاریخ: 1396/5/7

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،180 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کیانی
کد ملک: 5366
تاریخ: 1396/3/7

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،370 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم انجم
کد ملک: 5251
تاریخ: 1396/2/27

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،130 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 120,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم عباسی
کد ملک: 4957
تاریخ: 1395/12/14

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،75 متری ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 50,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم راد
کد ملک: 4949
تاریخ: 1395/12/11

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،130 متری ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 180,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بابایی
کد ملک: 4865
تاریخ: 1395/12/1

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کیانی
کد ملک: 4552
تاریخ: 1395/11/5

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،252 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شکیبا
کد ملک: 4488
تاریخ: 1395/10/29

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،210 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم سلطانی
کد ملک: 4210
تاریخ: 1395/9/18

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،110 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 555,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حبیبی
کد ملک: 4177
تاریخ: 1395/9/16

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فرح بخش
کد ملک: 3965
تاریخ: 1395/8/26

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،180 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ابالفضلی
کد ملک: 3726
تاریخ: 1395/8/6

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شریفی
کد ملک: 3472
تاریخ: 1395/7/5

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : محمود آباد

ویلا- خانه ویلایی،110 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم خسرو انجم
کد ملک: 3126
تاریخ: 1395/6/9
 1 2