جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 18 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،410 متری

قیمت کل : 328,000,000 تومان
قیمت متری : 800,000 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 8119
تاریخ: 1397/2/22

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،261 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 330,000 تومان
نام مالك: آقای فتحی زاده
کد ملک: 7988
تاریخ: 1397/2/4

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،264 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی فرد
کد ملک: 6584
تاریخ: 1396/7/25

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،250 متری

قیمت کل : 70,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اویسی
کد ملک: 6361
تاریخ: 1396/6/27

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،238 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم ذاکری
کد ملک: 6356
تاریخ: 1396/6/27

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،1500 متری

قیمت کل : 750,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم رعنایی
کد ملک: 6171
تاریخ: 1396/6/6

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،15000 متری

قیمت کل : 12,800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 6132
تاریخ: 1396/6/4

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 2,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مرتضایی
کد ملک: 5830
تاریخ: 1396/5/7

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،1750 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خسروی
کد ملک: 4907
تاریخ: 1395/12/7

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،551 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای برات زاده
کد ملک: 4378
تاریخ: 1395/10/13

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 325,000,000 تومان
قیمت متری : 650,000 تومان
نام مالك: آقای مسعودی
کد ملک: 3377
تاریخ: 1395/6/29

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،1100 متری

قیمت کل : 385,000,000 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: آقای امینیان
کد ملک: 3352
تاریخ: 1395/6/27

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،181 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم امین
کد ملک: 2718
تاریخ: 1395/5/12

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: قاسم علی خانزاده
کد ملک: 2139
تاریخ: 1395/3/13

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مهدی بینایی
کد ملک: 2137
تاریخ: 1395/3/13

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای بهروز
کد ملک: 2097
تاریخ: 1395/3/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،65 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احمدی
کد ملک: 1963
تاریخ: 1395/3/1

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : محمود آباد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای چهره گشا
کد ملک: 1626
تاریخ: 1395/2/9
 1