جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 7 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان مازندران : محمود آباد

آپارتمان،120 متری ، طبقه:2، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 520,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم روحی
کد ملک: 9855
تاریخ: 1398/1/31

فروش آپارتمان مازندران : محمود آباد

آپارتمان،120 متری ، طبقه:؟، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صفا
کد ملک: 7907
تاریخ: 1397/1/27

فروش آپارتمان مازندران : محمود آباد

آپارتمان،82 متری ، طبقه:2، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم شرافتی
کد ملک: 4965
تاریخ: 1395/12/16

فروش آپارتمان مازندران : محمود آباد

آپارتمان،115 متری ، طبقه:؟، اتاق:2

قیمت کل : 264,500,000 تومان
قیمت متری : 2,300,000 تومان
نام مالك: آقای مسعودی
کد ملک: 3378
تاریخ: 1395/6/29

فروش آپارتمان مازندران : محمود آباد

آپارتمان،90 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,800,000 تومان
نام مالك: آقای نیکزاد
کد ملک: 2266
تاریخ: 1395/3/25

فروش آپارتمان مازندران : محمود آباد

آپارتمان،130 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم فدائیان
کد ملک: 1213
تاریخ: 1395/1/14

فروش آپارتمان مازندران : محمود آباد

آپارتمان،140 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای طلاکوب
کد ملک: 1143
تاریخ: 1394/12/24
 1