جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 11 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : بابلسر

ویلا- خانه ویلایی،127 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 8889
تاریخ: 1397/6/6

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : بابلسر

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:0

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ابوالحسنی
کد ملک: 7779
تاریخ: 1396/12/16

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : بابلسر

ویلا- خانه ویلایی،110 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 110,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حبیبی
کد ملک: 4716
تاریخ: 1395/11/17

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : بابلسر

ویلا- خانه ویلایی،110 متری ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 330,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 3963
تاریخ: 1395/8/26

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : بابلسر

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم آرمیونی
کد ملک: 3696
تاریخ: 1395/8/3

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : بابلسر

ویلا- خانه ویلایی،190 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 360,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بهمن آبادی
کد ملک: 3330
تاریخ: 1395/6/24

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : بابلسر

ویلا- خانه ویلایی،250 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقلای رجایی فرد
کد ملک: 2188
تاریخ: 1395/3/18

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : بابلسر

ویلا- خانه ویلایی،175 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم منالی
کد ملک: 1922
تاریخ: 1395/2/29

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : بابلسر

ویلا- خانه ویلایی،70 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 120,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حاج حسینی
کد ملک: 1784
تاریخ: 1395/2/20

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : بابلسر

ویلا- خانه ویلایی،107 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای برزگرران
کد ملک: 1223
تاریخ: 1395/1/16

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : بابلسر

ویلا- خانه ویلایی،400 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خلیلیان
کد ملک: 967
تاریخ: 1394/12/12
 1