جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 4 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : بابلسر

زمین ، باغ و باغچه،2194 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای موقر
کد ملک: 8804
تاریخ: 1397/5/24

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : بابلسر

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 500,000,000 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای یاحقی
کد ملک: 8674
تاریخ: 1397/5/7

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : بابلسر

زمین ، باغ و باغچه،1500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای اوریمی
کد ملک: 7814
تاریخ: 1396/12/23

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : بابلسر

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: صباغ پور
کد ملک: 3108
تاریخ: 1395/6/8
 1