جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 11 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان مازندران : بابلسر

آپارتمان،100 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 240,000,000 تومان
قیمت متری : 2,400,000 تومان
نام مالك: آقای سجودیان
کد ملک: 8651
تاریخ: 1397/5/4

فروش آپارتمان مازندران : بابلسر

آپارتمان،135 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,200,000 تومان
نام مالك: آقای جهانشاهی
کد ملک: 6974
تاریخ: 1396/9/7

فروش آپارتمان مازندران : بابلسر

آپارتمان،110 متری ، طبقه:6، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 4464
تاریخ: 1395/10/27

فروش آپارتمان مازندران : بابلسر

آپارتمان،85 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 136,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سالاری
کد ملک: 4228
تاریخ: 1395/9/21

فروش آپارتمان مازندران : بابلسر

آپارتمان،120 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم ارمنده
کد ملک: 3457
تاریخ: 1395/7/5

فروش آپارتمان مازندران : بابلسر

آپارتمان،72 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 110,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم ممدوحی
کد ملک: 3157
تاریخ: 1395/6/11

فروش آپارتمان مازندران : بابلسر

آپارتمان،105 متری ، طبقه:6، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یوسفی
کد ملک: 2394
تاریخ: 1395/4/9

فروش آپارتمان مازندران : بابلسر

آپارتمان،93 متری ، طبقه:5، اتاق:2

قیمت کل : 150,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 2340
تاریخ: 1395/4/3

فروش آپارتمان مازندران : بابلسر

آپارتمان،95 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مجرد
کد ملک: 705
تاریخ: 1394/11/29

فروش آپارتمان مازندران : بابلسر

آپارتمان،126 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,250,000 تومان
نام مالك: آقای اصغری
کد ملک: 469
تاریخ: 1394/10/6

فروش آپارتمان مازندران : بابلسر

آپارتمان،79 متری ، نوساز

قیمت کل : 125,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سجادی
کد ملک: 465
تاریخ: 1394/10/6
 1