جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 29 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم اسماعیل نژاد
کد ملک: 9632
تاریخ: 1397/10/13

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،160 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای باقری
کد ملک: 9075
تاریخ: 1397/7/3

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،740 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پاشائیان
کد ملک: 9004
تاریخ: 1397/6/21

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 672,000,000 تومان
قیمت متری : 320,000 تومان
نام مالك: آقای منبع چی
کد ملک: 8821
تاریخ: 1397/5/25

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای منبع چی
کد ملک: 8547
تاریخ: 1397/4/23

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:0

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خزایی
کد ملک: 7934
تاریخ: 1397/1/29

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم بهنود
کد ملک: 7875
تاریخ: 1397/1/22

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فخار
کد ملک: 7805
تاریخ: 1396/12/21

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،230 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شافع
کد ملک: 7623
تاریخ: 1396/11/18

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،90 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شافع
کد ملک: 7490
تاریخ: 1396/10/30

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، نوساز، اتاق:؟

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یاوری
کد ملک: 7138
تاریخ: 1396/9/22

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کاظمی
کد ملک: 7096
تاریخ: 1396/9/20

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،40 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 50,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شهبازی
کد ملک: 6881
تاریخ: 1396/8/23

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 180,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای موکری
کد ملک: 6815
تاریخ: 1396/8/16

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای منبع چی
کد ملک: 5556
تاریخ: 1396/4/7

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،125 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم محمدیان
کد ملک: 5521
تاریخ: 1396/4/1

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مسعودی
کد ملک: 4977
تاریخ: 1395/12/17

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مسعودی
کد ملک: 4976
تاریخ: 1395/12/17

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،140 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مسعودی
کد ملک: 4972
تاریخ: 1395/12/17

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،80 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 80,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ابراهیمی
کد ملک: 4446
تاریخ: 1395/10/22

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اشکان
کد ملک: 4216
تاریخ: 1395/9/18

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : آمل

ویلا- خانه ویلایی،85 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 45,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 3764
تاریخ: 1395/8/11
 1 2