جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 8 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : آمل

زمین ، باغ و باغچه،920 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 9308
تاریخ: 1397/8/5

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : آمل

زمین ، باغ و باغچه،12500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 85,000 تومان
نام مالك: آقای دریاباری
کد ملک: 7820
تاریخ: 1396/12/23

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : آمل

زمین ، باغ و باغچه،217 متری

قیمت کل : 43,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم رستگار
کد ملک: 7786
تاریخ: 1396/12/17

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : آمل

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 270,000 تومان
نام مالك: آقای ثانی
کد ملک: 7093
تاریخ: 1396/9/20

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : آمل

زمین ، باغ و باغچه،950 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 300,000 تومان
نام مالك: آقای امیر صالحی
کد ملک: 6877
تاریخ: 1396/8/23

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : آمل

زمین ، باغ و باغچه،17000 متری

قیمت کل : 750,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسن زاده
کد ملک: 3769
تاریخ: 1395/8/12

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : آمل

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2099
تاریخ: 1395/3/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : آمل

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خوب زاد
کد ملک: 1547
تاریخ: 1395/2/4
 1