جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 14 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش کارخانه ، سوله تهران : ورامین

کارخانه ، سوله ،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقاي الماسيان
کد ملک: 9371
تاریخ: 1397/8/15

فروش کارخانه ، سوله تهران : ورامین

کارخانه ، سوله ،1300 متری

قیمت کل : 800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقاي يعقوبي
کد ملک: 8185
تاریخ: 1397/2/27

فروش کارخانه ، سوله تهران : ورامین

کارخانه ، سوله ،1750 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم حیدری
کد ملک: 6373
تاریخ: 1396/6/28

فروش کارخانه ، سوله تهران : ورامین

کارخانه ، سوله ،1760 متری

قیمت کل : 2,800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پاشازاده
کد ملک: 5786
تاریخ: 1396/4/31

فروش کارخانه ، سوله تهران : ورامین

کارخانه ، سوله ،320 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 4457
تاریخ: 1395/10/27

فروش کارخانه ، سوله تهران : ورامین

کارخانه ، سوله ،1700 متری

قیمت کل : 2,400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سهندی
کد ملک: 4337
تاریخ: 1395/10/8

فروش کارخانه ، سوله تهران : ورامین

کارخانه ، سوله ،700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسین حیدری
کد ملک: 3460
تاریخ: 1395/7/5

فروش کارخانه ، سوله تهران : ورامین

کارخانه ، سوله ،1750 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمد نژاد
کد ملک: 2363
تاریخ: 1395/4/5

فروش کارخانه ، سوله تهران : ورامین

کارخانه ، سوله ،1750 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمد نژاد
کد ملک: 2216
تاریخ: 1395/3/20

فروش کارخانه ، سوله تهران : ورامین

کارخانه ، سوله ،300 متری

قیمت کل : 320,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ذولفی
کد ملک: 1612
تاریخ: 1395/2/8

فروش کارخانه ، سوله تهران : ورامین

کارخانه ، سوله ،4400 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای وحید ایمانش
کد ملک: 1567
تاریخ: 1395/2/5

فروش کارخانه ، سوله تهران : ورامین

کارخانه ، سوله ،250 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عبیدی
کد ملک: 1267
تاریخ: 1395/1/19

فروش کارخانه ، سوله تهران : ورامین

کارخانه ، سوله ،400 متری

قیمت کل : 270,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یقینی
کد ملک: 763
تاریخ: 1394/12/1

فروش کارخانه ، سوله تهران : ورامین

کارخانه ، سوله ،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قارونی
کد ملک: 709
تاریخ: 1394/11/29
 1