جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 5 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : ورامین

مغازه و املاک تجاری،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پاکدل
کد ملک: 9041
تاریخ: 1397/6/31

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : ورامین

مغازه و املاک تجاری،12 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حبیبی
کد ملک: 7067
تاریخ: 1396/9/18

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : ورامین

مغازه و املاک تجاری،15 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حداد
کد ملک: 4909
تاریخ: 1395/12/7

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : ورامین

مغازه و املاک تجاری،115 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای تاجیک
کد ملک: 1901
تاریخ: 1395/2/28

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : ورامین

مغازه و املاک تجاری،700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 1569
تاریخ: 1395/2/6
 1