جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 8 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : ورامین

ویلا- خانه ویلایی،75 متری ، اتاق:1 و 2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,300,000 تومان
نام مالك: آقای فرجی
کد ملک: 9180
تاریخ: 1397/7/16

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : ورامین : وردآورد

ویلا- خانه ویلایی،220 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 260,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای تاجیک
کد ملک: 5623
تاریخ: 1396/4/13

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : ورامین

ویلا- خانه ویلایی،80 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 45,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم حسن خانی
کد ملک: 2798
تاریخ: 1395/5/18

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : ورامین

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 160,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حیدری
کد ملک: 2660
تاریخ: 1395/5/6

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : ورامین

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2284
تاریخ: 1395/3/27

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : ورامین

ویلا- خانه ویلایی،92 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای تاجیک
کد ملک: 2196
تاریخ: 1395/3/19

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : ورامین

ویلا- خانه ویلایی،130 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سیل سپور
کد ملک: 1826
تاریخ: 1395/2/22

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : ورامین

ویلا- خانه ویلایی،92 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رحمتی
کد ملک: 1594
تاریخ: 1395/2/7
 1