جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 4 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش دامداری ، مرغداری تهران : ورامین

دامداری ، مرغداری،26000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زندی
کد ملک: 7192
تاریخ: 1396/9/27

فروش دامداری ، مرغداری تهران : ورامین

دامداری ، مرغداری،22000 متری

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای باقری
کد ملک: 6658
تاریخ: 1396/8/2

فروش دامداری ، مرغداری تهران : ورامین

دامداری ، مرغداری،10000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: اردستانی
کد ملک: 6317
تاریخ: 1396/6/22

فروش دامداری ، مرغداری تهران : ورامین

دامداری ، مرغداری،8000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسن سلمانی
کد ملک: 5848
تاریخ: 1396/5/9
 1