جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 15 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،434 متری ، طبقه:تمام طبقات، اتاق:2

قیمت کل : 280,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محبوبی
کد ملک: 8937
تاریخ: 1397/6/12

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،80 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 160,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای معتمدی
کد ملک: 7919
تاریخ: 1397/1/28

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،52 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم امیر حسینی
کد ملک: 5255
تاریخ: 1396/2/28

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،74 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 62,900,000 تومان
قیمت متری : 850,000 تومان
نام مالك: آقای هدایتیان
کد ملک: 3940
تاریخ: 1395/8/25

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،52 متری ، طبقه:5، اتاق:1

قیمت کل : 57,750,000 تومان
قیمت متری : 1,100,000 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3362
تاریخ: 1395/6/28

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،70 متری ، طبقه:کل طبقات، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای طیبی
کد ملک: 3211
تاریخ: 1395/6/15

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،112 متری ، طبقه:همکف، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فتحی
کد ملک: 2664
تاریخ: 1395/5/6

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،76 متری ، طبقه:3، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 82,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آریا
کد ملک: 2634
تاریخ: 1395/5/4

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،54 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم عیسی پور
کد ملک: 2429
تاریخ: 1395/4/14

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،130 متری ، طبقه:کل طبقات، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سیل پور
کد ملک: 2393
تاریخ: 1395/4/8

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،84 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 84,000,000 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای عباسی - املاک عباسی
کد ملک: 2271
تاریخ: 1395/3/26

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،84 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای باقری
کد ملک: 2174
تاریخ: 1395/3/17

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،85 متری ، طبقه:2، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,150,000 تومان
نام مالك: آقای نوری
کد ملک: 2061
تاریخ: 1395/3/8

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،131 متری ، طبقه:2 ، 3 ، 4، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سنگی
کد ملک: 1881
تاریخ: 1395/2/26

فروش آپارتمان تهران : ورامین

آپارتمان،75 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای درویشی
کد ملک: 1472
تاریخ: 1395/1/30
 1