جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 14 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : لواسان

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 3,200,000,000 تومان
قیمت متری : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای مقدم
کد ملک: 4546
تاریخ: 1395/11/4

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : لواسان

ویلا- خانه ویلایی،400 متری ، اتاق:5

قیمت کل : 4,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مسگرانی
کد ملک: 7674
تاریخ: 1396/11/29

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : لواسان

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:0

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: مدنی
کد ملک: 6424
تاریخ: 1396/7/2

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : لواسان

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 2,304,000,000 تومان
قیمت متری : 6,000,000 تومان
نام مالك: آقای حسنی
کد ملک: 4138
تاریخ: 1395/9/14

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : لواسان

ویلا- خانه ویلایی،102 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 1,386,000,000 تومان
قیمت متری : 5,500,000 تومان
نام مالك: آقای فواد
کد ملک: 4096
تاریخ: 1395/9/6

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : لواسان

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای محمدیان
کد ملک: 4009
تاریخ: 1395/9/1

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : لواسان

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3657
تاریخ: 1395/7/26

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : لواسان

ویلا- خانه ویلایی،600 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3173
تاریخ: 1395/6/13

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : لواسان

ویلا- خانه ویلایی،70 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای دکتر جلالی
کد ملک: 2757
تاریخ: 1395/5/14

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : لواسان

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2433
تاریخ: 1395/4/14

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : لواسان

ویلا- خانه ویلایی،250 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 2,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کهنمویی
کد ملک: 2212
تاریخ: 1395/3/20

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : لواسان

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 480,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ملکی
کد ملک: 2146
تاریخ: 1395/3/16

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : لواسان

ویلا- خانه ویلایی،600 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رستمی
کد ملک: 1778
تاریخ: 1395/2/20

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : لواسان

ویلا- خانه ویلایی،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یافتیان
کد ملک: 879
تاریخ: 1394/12/8
 1