جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 41 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خوش طینت
کد ملک: 8954
تاریخ: 1397/6/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،1050 متری

قیمت کل : 1,365,000,000 تومان
قیمت متری : 1,300,000 تومان
نام مالك: آقای لواسانی
کد ملک: 8561
تاریخ: 1397/4/24

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،920 متری

قیمت کل : 2,760,000,000 تومان
قیمت متری : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای متین
کد ملک: 8413
تاریخ: 1397/4/2

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،640 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 8311
تاریخ: 1397/3/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،780 متری

قیمت کل : 4,292,000,000,000 تومان
قیمت متری : 5,500,000 تومان
نام مالك: خانم کبریت چی
کد ملک: 8271
تاریخ: 1397/3/8

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای کمیجانی
کد ملک: 8107
تاریخ: 1397/2/19

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،3000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گرجی
کد ملک: 7877
تاریخ: 1397/1/22

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،1200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای کردی
کد ملک: 7512
تاریخ: 1396/11/2

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،880 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم کریمی
کد ملک: 7226
تاریخ: 1396/9/30

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 450,000 تومان
نام مالك: آقای سید جمال موسوی
کد ملک: 7147
تاریخ: 1396/9/22

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،1750 متری

قیمت کل : 2,000,000,000 تومان
قیمت متری : 1,150,000 تومان
نام مالك: آقای پناهی
کد ملک: 7040
تاریخ: 1396/9/14

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،650 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,100,000 تومان
نام مالك: آقای طوسی
کد ملک: 7002
تاریخ: 1396/9/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،5670 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: سلیمانی
کد ملک: 6464
تاریخ: 1396/7/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 800,000 تومان
نام مالك: آقای هادیان
کد ملک: 6425
تاریخ: 1396/7/3

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،538 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,400,000 تومان
نام مالك: خانم بهبودی
کد ملک: 6247
تاریخ: 1396/6/15

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: احمدی
کد ملک: 6061
تاریخ: 1396/5/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،280 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جلالیان
کد ملک: 5949
تاریخ: 1396/5/19

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،1543 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,500,000 تومان
نام مالك: آقای ساده
کد ملک: 5938
تاریخ: 1396/5/18

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،280 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جلالیان
کد ملک: 5809
تاریخ: 1396/5/3

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،450 متری

قیمت کل : 540,000,000 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: خانم سلیمانی
کد ملک: 5423
تاریخ: 1396/3/20

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،512 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قربانی
کد ملک: 4784
تاریخ: 1395/11/24

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،800 متری

قیمت کل : 320,000,000 تومان
قیمت متری : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای شریف نیا
کد ملک: 4492
تاریخ: 1395/10/30
 1 2