جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 37 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،912 متری

قیمت کل : 3,200,000,000 تومان
قیمت متری : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای مقدم
کد ملک: 4547
تاریخ: 1395/11/4

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،1200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای کردی
کد ملک: 7512
تاریخ: 1396/11/2

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،880 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم کریمی
کد ملک: 7226
تاریخ: 1396/9/30

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 450,000 تومان
نام مالك: آقای سید جمال موسوی
کد ملک: 7147
تاریخ: 1396/9/22

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،1750 متری

قیمت کل : 2,000,000,000 تومان
قیمت متری : 1,150,000 تومان
نام مالك: آقای پناهی
کد ملک: 7040
تاریخ: 1396/9/14

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،650 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,100,000 تومان
نام مالك: آقای طوسی
کد ملک: 7002
تاریخ: 1396/9/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،5670 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: سلیمانی
کد ملک: 6464
تاریخ: 1396/7/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 800,000 تومان
نام مالك: آقای هادیان
کد ملک: 6425
تاریخ: 1396/7/3

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،538 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,400,000 تومان
نام مالك: خانم بهبودی
کد ملک: 6247
تاریخ: 1396/6/15

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: احمدی
کد ملک: 6061
تاریخ: 1396/5/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،280 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جلالیان
کد ملک: 5949
تاریخ: 1396/5/19

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،1543 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,500,000 تومان
نام مالك: آقای ساده
کد ملک: 5938
تاریخ: 1396/5/18

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،280 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جلالیان
کد ملک: 5809
تاریخ: 1396/5/3

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،450 متری

قیمت کل : 540,000,000 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: خانم سلیمانی
کد ملک: 5423
تاریخ: 1396/3/20

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،512 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قربانی
کد ملک: 4784
تاریخ: 1395/11/24

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،800 متری

قیمت کل : 320,000,000 تومان
قیمت متری : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای شریف نیا
کد ملک: 4492
تاریخ: 1395/10/30

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،55 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بختیاری
کد ملک: 4418
تاریخ: 1395/10/18

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،4000 متری

قیمت کل : 2,000,000,000 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: آقای سلطانی
کد ملک: 3756
تاریخ: 1395/8/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،550 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شیرازی
کد ملک: 3708
تاریخ: 1395/8/4

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،723 متری

قیمت کل : 723,000,000 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای مهرابی فرد
کد ملک: 3263
تاریخ: 1395/6/18

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،1265 متری

قیمت کل : 1,265,000,000 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای قره داغی
کد ملک: 3246
تاریخ: 1395/6/17

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : لواسان

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سلیمانی پور
کد ملک: 3175
تاریخ: 1395/6/13
 1 2