جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 13 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : لواسان

آپارتمان،80 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رشادی
کد ملک: 8000
تاریخ: 1397/2/6

فروش آپارتمان تهران : لواسان

آپارتمان،108 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 570,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضوی
کد ملک: 7712
تاریخ: 1396/12/6

فروش آپارتمان تهران : لواسان

آپارتمان،107 متری ، طبقه:اول، اتاق:2

قیمت کل : 513,600,000 تومان
قیمت متری : 4,800,000 تومان
نام مالك: آقای هادی
کد ملک: 5292
تاریخ: 1396/3/1

فروش آپارتمان تهران : لواسان

آپارتمان،500 متری ، طبقه:تمام طبقات، اتاق:؟

قیمت کل : 5,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بهشتی
کد ملک: 4804
تاریخ: 1395/11/25

فروش آپارتمان تهران : لواسان

آپارتمان،135 متری ، طبقه:2، اتاق:3

قیمت کل : 870,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم مظاهری
کد ملک: 3855
تاریخ: 1395/8/19

فروش آپارتمان تهران : لواسان

آپارتمان،180 متری ، طبقه:2، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای طاهری طلب
کد ملک: 3720
تاریخ: 1395/8/5

فروش آپارتمان تهران : لواسان

آپارتمان،212 متری ، طبقه:3، اتاق:3

قیمت کل : 1,400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3570
تاریخ: 1395/7/14

فروش آپارتمان تهران : لواسان

آپارتمان،146 متری ، طبقه:1، اتاق:3

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نائینی
کد ملک: 3299
تاریخ: 1395/6/23

فروش آپارتمان تهران : لواسان

آپارتمان،156 متری ، طبقه:2، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فتاحی
کد ملک: 1822
تاریخ: 1395/2/22

فروش آپارتمان تهران : لواسان

آپارتمان،138 متری ، طبقه:1، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آریا
کد ملک: 1757
تاریخ: 1395/2/18

فروش آپارتمان تهران : لواسان

آپارتمان،130 متری ، طبقه:1 - ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 5,400,000 تومان
نام مالك: آقای امیری
کد ملک: 1621
تاریخ: 1395/2/8

فروش آپارتمان تهران : لواسان

آپارتمان،160 متری ، نوساز

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 6,000,000 تومان
مشاور: اندیشه افراسیابی
کد ملک: 1205
تاریخ: 1395/1/5
نام آژانس: افرا

فروش آپارتمان تهران : لواسان

آپارتمان،101 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 5,200,000 تومان
نام مالك: ؟
کد ملک: 507
تاریخ: 1394/10/20
 1