جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 12 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : فیروزکوه

زمین ، باغ و باغچه،700 متری

قیمت کل : 65,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 8190
تاریخ: 1397/2/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : فیروزکوه

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دریاباری
کد ملک: 6246
تاریخ: 1396/6/15

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : فیروزکوه

زمین ، باغ و باغچه،8070 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جلالی
کد ملک: 3892
تاریخ: 1395/8/22

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : فیروزکوه

زمین ، باغ و باغچه،50000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 13,000 تومان
نام مالك: آقای ارجمندی
کد ملک: 3723
تاریخ: 1395/8/5

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : فیروزکوه

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 125,000,000 تومان
قیمت متری : 125,000 تومان
نام مالك: آقای باطری
کد ملک: 3621
تاریخ: 1395/7/19

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : فیروزکوه

زمین ، باغ و باغچه،100 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 200,000 تومان
نام مالك: آقای نبار
کد ملک: 3496
تاریخ: 1395/7/7

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : فیروزکوه

زمین ، باغ و باغچه،7500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ایلکا
کد ملک: 3110
تاریخ: 1395/6/8

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : فیروزکوه

زمین ، باغ و باغچه،3600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غزنده
کد ملک: 2446
تاریخ: 1395/4/19

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : فیروزکوه

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای انگشت باف
کد ملک: 2179
تاریخ: 1395/3/18

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : فیروزکوه

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم پروین
کد ملک: 2128
تاریخ: 1395/3/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : فیروزکوه

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خومه دهی
کد ملک: 2114
تاریخ: 1395/3/12

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : فیروزکوه

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسفندیار
کد ملک: 968
تاریخ: 1394/12/12
 1