جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 3 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش دامداری ، مرغداری تهران : فیروزکوه

دامداری ، مرغداری،2500 متری ، نوساز

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 1 تومان
نام مالك: زید
کد ملک: 1882
تاریخ: 1395/2/26

فروش دامداری ، مرغداری تهران : فیروزکوه

دامداری ، مرغداری،5000 متری

قیمت کل : 3,100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم جواد زاده
کد ملک: 7230
تاریخ: 1396/10/2

فروش دامداری ، مرغداری تهران : فیروزکوه

دامداری ، مرغداری،300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کنشلو
کد ملک: 3195
تاریخ: 1395/6/14
 1