جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 3 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : شهرری

کارخانه ، سوله ، انبار ،150 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای بختیاری
کد ملک: 9133
تاریخ: 1397/7/10

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : شهرری

کارخانه ، سوله ، انبار ،500 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 8852
تاریخ: 1397/5/30

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : شهرری

کارخانه ، سوله ، انبار ،400 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای پناه پور
کد ملک: 8414
تاریخ: 1397/4/2
 1