جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 5 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،40 متری ، طبقه:1، اتاق:1

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای رضوانی
کد ملک: 9664
تاریخ: 1397/10/22

رهن و اجاره آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،50 متری ، طبقه:1، اتاق:1

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای رضوانی
کد ملک: 9552
تاریخ: 1397/9/24

رهن و اجاره آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،53 متری ، طبقه:1، اتاق:1

ودیعه : 31,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای قربانی
کد ملک: 9360
تاریخ: 1397/8/13

رهن و اجاره آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،78 متری ، طبقه:4، اتاق:2

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 900,000 تومان
نام مالك: آقای دلاوری
کد ملک: 8703
تاریخ: 1397/5/10

رهن و اجاره آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،50 متری ، طبقه:2، اتاق:1

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای داداشی
کد ملک: 4743
تاریخ: 1395/11/20
 1