جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 3 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره آپارتمان مازندران : نمک آبرود

آپارتمان،100 متری ، طبقه:2، اتاق:2

ودیعه : 110,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 9057
تاریخ: 1397/7/1

رهن و اجاره آپارتمان مازندران : نمک آبرود

آپارتمان،100 متری ، طبقه:؟، اتاق:1 و 2

ودیعه : 35,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: خانم گل محمدی
کد ملک: 5622
تاریخ: 1396/4/13

رهن و اجاره آپارتمان مازندران : نمک آبرود

آپارتمان،80 متری ، طبقه:1 و 2 و 3 ، اتاق:1 و 2

ودیعه : 25,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای هاشمی
کد ملک: 5035
تاریخ: 1395/12/23
 1