جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 3 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره کارخانه ، سوله البرز : کرج

کارخانه ، سوله ،0 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای هاکوپ
کد ملک: 7885
تاریخ: 1397/1/23

رهن و اجاره کارخانه ، سوله البرز : کرج

کارخانه ، سوله ،3000 متری

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 26,000,000 تومان
نام مالك: آقای بخشی
کد ملک: 5838
تاریخ: 1396/5/7

رهن و اجاره کارخانه ، سوله البرز : کرج

کارخانه ، سوله ،420 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 865
تاریخ: 1394/12/6
 1