جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 5 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،1000 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای اسلامیم
کد ملک: 9323
تاریخ: 1397/8/7

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،130 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,400,000 تومان
نام مالك: آقای کریمی
کد ملک: 8451
تاریخ: 1397/4/6

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،0 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای هاکوپ
کد ملک: 7885
تاریخ: 1397/1/23

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،3000 متری

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 26,000,000 تومان
نام مالك: آقای بخشی
کد ملک: 5838
تاریخ: 1396/5/7

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،420 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 865
تاریخ: 1394/12/6
 1