جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 4 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،300 متری

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای عسگری
کد ملک: 7520
تاریخ: 1396/11/2

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،1500 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 25,000,000 تومان
نام مالك: آقای حیدری
کد ملک: 6938
تاریخ: 1396/9/2

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،250 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای هاروتیان
کد ملک: 5028
تاریخ: 1395/12/23

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،250 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای میبدی
کد ملک: 1854
تاریخ: 1395/2/25
 1