جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 82 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : رجایی

کارخانه ، سوله ،100 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8393
تاریخ: 1397/3/30

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : اشرفی اصفهانی

کارخانه ، سوله ،90 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: خانم حصارکی
کد ملک: 8339
تاریخ: 1397/3/21

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : خانی آباد

کارخانه ، سوله ،100 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای برزگری
کد ملک: 8329
تاریخ: 1397/3/20

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،210 متری

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شبیری
کد ملک: 8287
تاریخ: 1397/3/9

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : سعدی

کارخانه ، سوله ،80 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,300,000 تومان
نام مالك: آقای شهربانویی
کد ملک: 8260
تاریخ: 1397/3/7

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : وحدت اسلامی

کارخانه ، سوله ،74 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای سرایی
کد ملک: 8224
تاریخ: 1397/3/2

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،400 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
نام مالك: آقای حاجیان
کد ملک: 8205
تاریخ: 1397/2/31

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : بزرگراه فتح

کارخانه ، سوله ،1420 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 8156
تاریخ: 1397/2/24

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جمهوری

کارخانه ، سوله ،24 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای اسدی
کد ملک: 8150
تاریخ: 1397/2/24

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده قدیم کرج

کارخانه ، سوله ،45 متری

ودیعه : 15,000,000 تومان
اجاره : 1,600,000 تومان
نام مالك: آقای فاطمی
کد ملک: 8118
تاریخ: 1397/2/22

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

کارخانه ، سوله ،90 متری

ودیعه : 60,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای رشت بریان
کد ملک: 8112
تاریخ: 1397/2/20

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

کارخانه ، سوله ،90 متری ، نوساز

ودیعه : 60,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقاي رشت بريان
کد ملک: 8111
تاریخ: 1397/2/20

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،150 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای کمالی
کد ملک: 8079
تاریخ: 1397/2/16

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : آذری

کارخانه ، سوله ،0 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای خرم
کد ملک: 8065
تاریخ: 1397/2/15

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،800 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای منافیان
کد ملک: 8041
تاریخ: 1397/2/10

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : تهرانسر

کارخانه ، سوله ،140 متری

ودیعه : 15,000,000 تومان
اجاره : 1,800,000 تومان
نام مالك: خانم محمدی
کد ملک: 7940
تاریخ: 1397/1/29

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : شهرزیبا

کارخانه ، سوله ،200 متری

ودیعه : 60,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
نام مالك: آقای شهبانی
کد ملک: 7879
تاریخ: 1397/1/22

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،432 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 11,300,000 تومان
نام مالك: خانم شهبازی
کد ملک: 7865
تاریخ: 1397/1/20

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : تهرانپارس

کارخانه ، سوله ،280 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای جهانی
کد ملک: 7780
تاریخ: 1396/12/16

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،2500 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
نام مالك: آقای حاجی پور
کد ملک: 7722
تاریخ: 1396/12/7

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده قدیم کرج

کارخانه ، سوله ،150 متری

ودیعه : 140,000,000 تومان
اجاره : 20,000,000 تومان
نام مالك: آقای تقوی
کد ملک: 7701
تاریخ: 1396/12/5

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : یافت آباد

کارخانه ، سوله ،500 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 30,000 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 7642
تاریخ: 1396/11/24
 1 2 3 4