جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 61 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : یافت آباد

کارخانه ، سوله ،500 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 30,000 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 7642
تاریخ: 1396/11/24

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : بزرگراه فتح

کارخانه ، سوله ،1500 متری

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 25,000,000 تومان
نام مالك: آقای پورکاظمی
کد ملک: 7557
تاریخ: 1396/11/7

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،360 متری

ودیعه : 5,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای طهماسبی
کد ملک: 7545
تاریخ: 1396/11/5

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : بزرگراه بعثت

کارخانه ، سوله ،2000 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شیشه گر
کد ملک: 7454
تاریخ: 1396/10/25

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،160 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای سلطان زاده
کد ملک: 7377
تاریخ: 1396/10/17

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،500 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای فخری
کد ملک: 7371
تاریخ: 1396/10/16

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده قدیم کرج

کارخانه ، سوله ،0 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای شیرازی
کد ملک: 7358
تاریخ: 1396/10/13

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،450 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای لواسانی
کد ملک: 7303
تاریخ: 1396/10/9

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : راه آهن

کارخانه ، سوله ،170 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای اصغری
کد ملک: 7285
تاریخ: 1396/10/6

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : تهرانپارس

کارخانه ، سوله ،250 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 7264
تاریخ: 1396/10/4

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،2000 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای علیزاده
کد ملک: 7209
تاریخ: 1396/9/29

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،1000 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
نام مالك: آقای اسماعیل زرنوش
کد ملک: 7177
تاریخ: 1396/9/26

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : آزادی

کارخانه ، سوله ،70 متری

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای صدیقی
کد ملک: 7170
تاریخ: 1396/9/25

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : فدائیان اسلام - بعثت

کارخانه ، سوله ،5000 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای نظری
کد ملک: 7136
تاریخ: 1396/9/22

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،2000 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 12,000 تومان
نام مالك: آقای علیزاده
کد ملک: 7017
تاریخ: 1396/9/12

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : ستاری

کارخانه ، سوله ،60 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: خانم فلاح
کد ملک: 6958
تاریخ: 1396/9/5

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : اتوبان شهید زین الدین

کارخانه ، سوله ،1000 متری

ودیعه : 800,000,000 تومان
اجاره : 12,000,000 تومان
نام مالك: آقای مومنی
کد ملک: 6913
تاریخ: 1396/8/29

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : تهرانپارس

کارخانه ، سوله ،80 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای سلیمانی
کد ملک: 6909
تاریخ: 1396/8/29

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : میدان فلسطین

کارخانه ، سوله ،200 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای پنجعلی
کد ملک: 6899
تاریخ: 1396/8/27

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : ستارخان

کارخانه ، سوله ،18 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 800,000 تومان
نام مالك: خانم رحیمی
کد ملک: 6812
تاریخ: 1396/8/16

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

کارخانه ، سوله ،430 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای کریمی
کد ملک: 6805
تاریخ: 1396/8/16

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : آزادگان

کارخانه ، سوله ،500 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای رند
کد ملک: 6770
تاریخ: 1396/8/13
 1 2 3