جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 113 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : پیروزی

کارخانه ، سوله ،90 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: خانم سمیرا گلچین
کد ملک: 9738
تاریخ: 1397/11/15

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جنت آباد

کارخانه ، سوله ،100 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای کریمی
کد ملک: 9708
تاریخ: 1397/11/3

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده قدیم کرج

کارخانه ، سوله ،300 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای مسعود گیلانی
کد ملک: 9697
تاریخ: 1397/11/2

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : رجایی

کارخانه ، سوله ،125 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شعبان پور
کد ملک: 9617
تاریخ: 1397/10/9

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

کارخانه ، سوله ،120 متری

ودیعه : 15,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای طالبی
کد ملک: 9603
تاریخ: 1397/10/3

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : اتوبان تهران - ساوه

کارخانه ، سوله ،250 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای برومند
کد ملک: 9558
تاریخ: 1397/9/25

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،800 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 25,000,000 تومان
نام مالك: آقای شریفی
کد ملک: 9522
تاریخ: 1397/9/18

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : استاد معین

کارخانه ، سوله ،100 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شریفی
کد ملک: 9521
تاریخ: 1397/9/18

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : رجایی

کارخانه ، سوله ،100 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای خاکیان
کد ملک: 9456
تاریخ: 1397/9/7

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : یافت آباد

کارخانه ، سوله ،0 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای پور خطایی
کد ملک: 9448
تاریخ: 1397/9/5

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : شهرک غرب - فرحزادی

کارخانه ، سوله ،270 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقاي فرحزادي
کد ملک: 9372
تاریخ: 1397/8/15

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : مجیدیه - 16 متری اول

کارخانه ، سوله ،180 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شیخ محمدی
کد ملک: 9291
تاریخ: 1397/8/1

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،234 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای علی تورانلو
کد ملک: 9270
تاریخ: 1397/7/29

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : نازی آباد

کارخانه ، سوله ،1550 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای ظفری
کد ملک: 9161
تاریخ: 1397/7/14

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،2000 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شیروانی
کد ملک: 9131
تاریخ: 1397/7/9

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : تهرانپارس

کارخانه ، سوله ،120 متری

ودیعه : 180,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای صدیق
کد ملک: 9114
تاریخ: 1397/7/8

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جلفا

کارخانه ، سوله ،1200 متری

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 35,000,000 تومان
نام مالك: آقای قیدر
کد ملک: 8935
تاریخ: 1397/6/12

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،1740 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای محمودی
کد ملک: 8878
تاریخ: 1397/6/4

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : آذری

کارخانه ، سوله ،75 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,300,000 تومان
نام مالك: آقای صحبتی
کد ملک: 8849
تاریخ: 1397/5/30

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : نارمک

کارخانه ، سوله ،70 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,800,000 تومان
نام مالك: آقای عرب
کد ملک: 8845
تاریخ: 1397/5/29

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : تهرانپارس

کارخانه ، سوله ،90 متری

ودیعه : 170,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای کمیجانی
کد ملک: 8810
تاریخ: 1397/5/24

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : تهرانپارس

کارخانه ، سوله ،180 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8795
تاریخ: 1397/5/23
 1 2 3 4 5 6