جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 100 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : نازی آباد

کارخانه ، سوله ،1550 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای ظفری
کد ملک: 9161
تاریخ: 1397/7/14

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،2000 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شیروانی
کد ملک: 9131
تاریخ: 1397/7/9

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : تهرانپارس

کارخانه ، سوله ،120 متری

ودیعه : 180,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای صدیق
کد ملک: 9114
تاریخ: 1397/7/8

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جلفا

کارخانه ، سوله ،1200 متری

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 35,000,000 تومان
نام مالك: آقای قیدر
کد ملک: 8935
تاریخ: 1397/6/12

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،1740 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای محمودی
کد ملک: 8878
تاریخ: 1397/6/4

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : آذری

کارخانه ، سوله ،75 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,300,000 تومان
نام مالك: آقای صحبتی
کد ملک: 8849
تاریخ: 1397/5/30

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : نارمک

کارخانه ، سوله ،70 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,800,000 تومان
نام مالك: آقای عرب
کد ملک: 8845
تاریخ: 1397/5/29

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : تهرانپارس

کارخانه ، سوله ،90 متری

ودیعه : 170,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای کمیجانی
کد ملک: 8810
تاریخ: 1397/5/24

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : تهرانپارس

کارخانه ، سوله ،180 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8795
تاریخ: 1397/5/23

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

کارخانه ، سوله ،120 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای فلسفی
کد ملک: 8774
تاریخ: 1397/5/20

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : گلوبندک

کارخانه ، سوله ،37 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای طاهریان
کد ملک: 8773
تاریخ: 1397/5/20

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : یافت آباد

کارخانه ، سوله ،100 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای علی صالح
کد ملک: 8746
تاریخ: 1397/5/16

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : وردآورد

کارخانه ، سوله ،790 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 12,000,000 تومان
نام مالك: آقای زند
کد ملک: 8718
تاریخ: 1397/5/13

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : رجایی

کارخانه ، سوله ،550 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
نام مالك: آقای رجبی
کد ملک: 8709
تاریخ: 1397/5/10

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : آزادگان

کارخانه ، سوله ،280 متری

ودیعه : 280,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای عبدالهی
کد ملک: 8696
تاریخ: 1397/5/9

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : اشرفی اصفهانی

کارخانه ، سوله ،50 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای فلاح
کد ملک: 8637
تاریخ: 1397/5/2

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : اتوبان تهران - قم

کارخانه ، سوله ،2600 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای مرادی
کد ملک: 8621
تاریخ: 1397/5/1

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : رسالت

کارخانه ، سوله ،250 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای محمد پور
کد ملک: 8452
تاریخ: 1397/4/6

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : رجایی

کارخانه ، سوله ،100 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8393
تاریخ: 1397/3/30

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : اشرفی اصفهانی

کارخانه ، سوله ،90 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: خانم حصارکی
کد ملک: 8339
تاریخ: 1397/3/21

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : خانی آباد

کارخانه ، سوله ،100 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای برزگری
کد ملک: 8329
تاریخ: 1397/3/20

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،210 متری

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شبیری
کد ملک: 8287
تاریخ: 1397/3/9
 1 2 3 4 5