جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 120 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : کاشانی

کارخانه ، سوله ، انبار ،210 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,700,000 تومان
نام مالك: آقای عباس مثمری زاد
کد ملک: 9926
تاریخ: 1398/2/24

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : جنت آباد

کارخانه ، سوله ، انبار ،120 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای کریمی
کد ملک: 9908
تاریخ: 1398/2/17

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : رجایی

کارخانه ، سوله ، انبار ،850 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 25,000 تومان
نام مالك: آقای ظفری نیکو
کد ملک: 9897
تاریخ: 1398/2/12

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : فدائیان اسلام - بعثت

کارخانه ، سوله ، انبار ،120 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای داور
کد ملک: 9891
تاریخ: 1398/2/11

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،285 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 12,000,000 تومان
نام مالك: آقای فرحی
کد ملک: 9890
تاریخ: 1398/2/11

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : بنی هاشم

کارخانه ، سوله ، انبار ،160 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
نام مالك: خانم محمدی
کد ملک: 9875
تاریخ: 1398/2/5

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : فدائیان اسلام - بعثت

کارخانه ، سوله ، انبار ،380 متری

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
نام مالك: آقای ابراهیم زاده
کد ملک: 9850
تاریخ: 1398/1/29

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : پیروزی

کارخانه ، سوله ، انبار ،90 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: خانم سمیرا گلچین
کد ملک: 9738
تاریخ: 1397/11/15

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : جنت آباد

کارخانه ، سوله ، انبار ،100 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای کریمی
کد ملک: 9708
تاریخ: 1397/11/3

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : جاده قدیم کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،300 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای مسعود گیلانی
کد ملک: 9697
تاریخ: 1397/11/2

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : رجایی

کارخانه ، سوله ، انبار ،125 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شعبان پور
کد ملک: 9617
تاریخ: 1397/10/9

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،120 متری

ودیعه : 15,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای طالبی
کد ملک: 9603
تاریخ: 1397/10/3

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : اتوبان تهران - ساوه

کارخانه ، سوله ، انبار ،250 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای برومند
کد ملک: 9558
تاریخ: 1397/9/25

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران

کارخانه ، سوله ، انبار ،800 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 25,000,000 تومان
نام مالك: آقای شریفی
کد ملک: 9522
تاریخ: 1397/9/18

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : استاد معین

کارخانه ، سوله ، انبار ،100 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شریفی
کد ملک: 9521
تاریخ: 1397/9/18

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : رجایی

کارخانه ، سوله ، انبار ،100 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای خاکیان
کد ملک: 9456
تاریخ: 1397/9/7

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : یافت آباد

کارخانه ، سوله ، انبار ،0 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای پور خطایی
کد ملک: 9448
تاریخ: 1397/9/5

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : شهرک غرب - فرحزادی

کارخانه ، سوله ، انبار ،270 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقاي فرحزادي
کد ملک: 9372
تاریخ: 1397/8/15

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : مجیدیه - 16 متری اول

کارخانه ، سوله ، انبار ،180 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شیخ محمدی
کد ملک: 9291
تاریخ: 1397/8/1

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران

کارخانه ، سوله ، انبار ،234 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای علی تورانلو
کد ملک: 9270
تاریخ: 1397/7/29

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران : نازی آباد

کارخانه ، سوله ، انبار ،1550 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای ظفری
کد ملک: 9161
تاریخ: 1397/7/14

رهن و اجاره کارخانه ، سوله ، انبار تهران : تهران

کارخانه ، سوله ، انبار ،2000 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شیروانی
کد ملک: 9131
تاریخ: 1397/7/9
 1 2 3 4 5 6