جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 94 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : تهرانپارس

کارخانه ، سوله ،90 متری

ودیعه : 170,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای کمیجانی
کد ملک: 8810
تاریخ: 1397/5/24

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : سعدی

کارخانه ، سوله ،100 متری

ودیعه : 150,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای بادامی
کد ملک: 8807
تاریخ: 1397/5/24

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : تهرانپارس

کارخانه ، سوله ،180 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8795
تاریخ: 1397/5/23

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

کارخانه ، سوله ،120 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای فلسفی
کد ملک: 8774
تاریخ: 1397/5/20

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : گلوبندک

کارخانه ، سوله ،37 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای طاهریان
کد ملک: 8773
تاریخ: 1397/5/20

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : یافت آباد

کارخانه ، سوله ،100 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای علی صالح
کد ملک: 8746
تاریخ: 1397/5/16

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : وردآورد

کارخانه ، سوله ،790 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 12,000,000 تومان
نام مالك: آقای زند
کد ملک: 8718
تاریخ: 1397/5/13

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : رجایی

کارخانه ، سوله ،550 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
نام مالك: آقای رجبی
کد ملک: 8709
تاریخ: 1397/5/10

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : آزادگان

کارخانه ، سوله ،280 متری

ودیعه : 280,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای عبدالهی
کد ملک: 8696
تاریخ: 1397/5/9

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : اشرفی اصفهانی

کارخانه ، سوله ،50 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای فلاح
کد ملک: 8637
تاریخ: 1397/5/2

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : اتوبان تهران - قم

کارخانه ، سوله ،2600 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای مرادی
کد ملک: 8621
تاریخ: 1397/5/1

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : رسالت

کارخانه ، سوله ،250 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای محمد پور
کد ملک: 8452
تاریخ: 1397/4/6

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : رجایی

کارخانه ، سوله ،100 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8393
تاریخ: 1397/3/30

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : اشرفی اصفهانی

کارخانه ، سوله ،90 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: خانم حصارکی
کد ملک: 8339
تاریخ: 1397/3/21

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : خانی آباد

کارخانه ، سوله ،100 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای برزگری
کد ملک: 8329
تاریخ: 1397/3/20

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،210 متری

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شبیری
کد ملک: 8287
تاریخ: 1397/3/9

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : سعدی

کارخانه ، سوله ،80 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,300,000 تومان
نام مالك: آقای شهربانویی
کد ملک: 8260
تاریخ: 1397/3/7

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : وحدت اسلامی

کارخانه ، سوله ،74 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای سرایی
کد ملک: 8224
تاریخ: 1397/3/2

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،400 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
نام مالك: آقای حاجیان
کد ملک: 8205
تاریخ: 1397/2/31

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : بزرگراه فتح

کارخانه ، سوله ،1420 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 8156
تاریخ: 1397/2/24

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جمهوری

کارخانه ، سوله ،24 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای اسدی
کد ملک: 8150
تاریخ: 1397/2/24

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده قدیم کرج

کارخانه ، سوله ،45 متری

ودیعه : 15,000,000 تومان
اجاره : 1,600,000 تومان
نام مالك: آقای فاطمی
کد ملک: 8118
تاریخ: 1397/2/22
 1 2 3 4 5