جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 9 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره خانه - کلنگی تهران : تهران : کارون

خانه - کلنگی،160 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 2,700,000 تومان
نام مالك: آقای خدا کرمی
کد ملک: 9888
تاریخ: 1398/2/10

رهن و اجاره خانه - کلنگی تهران : تهران : آپادانا

خانه - کلنگی،320 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 40,000,000 تومان
نام مالك: آقای چاووشی
کد ملک: 9469
تاریخ: 1397/9/10

رهن و اجاره خانه - کلنگی تهران : تهران : افسریه

خانه - کلنگی،120 متری

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 9287
تاریخ: 1397/7/30

رهن و اجاره خانه - کلنگی تهران : تهران : اتوبان آهنگ

خانه - کلنگی،120 متری

ودیعه : 125,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای میرمحمدی
کد ملک: 9014
تاریخ: 1397/6/22

رهن و اجاره خانه - کلنگی تهران : تهران : تهرانپارس

خانه - کلنگی،90 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای کمیجانی
کد ملک: 8814
تاریخ: 1397/5/24

رهن و اجاره خانه - کلنگی تهران : تهران : سعدی

خانه - کلنگی،220 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای غفاری
کد ملک: 7983
تاریخ: 1397/2/4

رهن و اجاره خانه - کلنگی تهران : تهران : امام حسین

خانه - کلنگی،66 متری

ودیعه : 60,000,000 تومان
اجاره : 200,000 تومان
نام مالك: خانم آهوپای
کد ملک: 5448
تاریخ: 1396/3/23

رهن و اجاره خانه - کلنگی تهران : تهران : اوین

خانه - کلنگی،180 متری ، کلنگی

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای اصفهانی
کد ملک: 5075
تاریخ: 1395/12/28

رهن و اجاره خانه - کلنگی تهران : تهران : ترمینال جنوب

خانه - کلنگی،0 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 200,000 تومان
نام مالك: آقای فلاحی
کد ملک: 5038
تاریخ: 1395/12/24
 1