جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 412 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : 17 شهریور

مغازه و املاک تجاری،240 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای باقری
کد ملک: 9553
تاریخ: 1397/9/24

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شهرک اکباتان

مغازه و املاک تجاری،60 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
نام مالك: آقای طهماسبی
کد ملک: 9539
تاریخ: 1397/9/21

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ولیعصر

مغازه و املاک تجاری،19 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای مسعود جعفری
کد ملک: 9525
تاریخ: 1397/9/19

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : آزادگان

مغازه و املاک تجاری،1500 متری

ودیعه : 150,000,000 تومان
اجاره : 20,000,000 تومان
نام مالك: آقای حفیظی
کد ملک: 9518
تاریخ: 1397/9/18

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تهرانسر

مغازه و املاک تجاری،50 متری ، نوساز

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای میرزابیگی
کد ملک: 9517
تاریخ: 1397/9/18

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : افسریه

مغازه و املاک تجاری،110 متری

ودیعه : 24,000,000 تومان
اجاره : 3,700,000 تومان
نام مالك: آقای ابراهیم غنی آباد
کد ملک: 9516
تاریخ: 1397/9/18

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : گلبرگ غربی

مغازه و املاک تجاری،14 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 60,000,000 تومان
نام مالك: خانم کیانی
کد ملک: 9510
تاریخ: 1397/9/17

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : میدان ولیعصر

مغازه و املاک تجاری،120 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم رضایی
کد ملک: 9503
تاریخ: 1397/9/15

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : میدان ابوذر

مغازه و املاک تجاری،22 متری

ودیعه : 25,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای زنجانی
کد ملک: 9492
تاریخ: 1397/9/14

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : مهرآباد

مغازه و املاک تجاری،120 متری

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای امیدزاده
کد ملک: 9481
تاریخ: 1397/9/12

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شوش

مغازه و املاک تجاری،150 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای منظوری
کد ملک: 9477
تاریخ: 1397/9/11

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : امامزاده حسن

مغازه و املاک تجاری،12 متری

ودیعه : 5,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای نجفی
کد ملک: 9459
تاریخ: 1397/9/7

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : خاوران

مغازه و املاک تجاری،43 متری

ودیعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای جاهد
کد ملک: 9458
تاریخ: 1397/9/7

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بلوار ابوذر

مغازه و املاک تجاری،44 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای ملکی
کد ملک: 9442
تاریخ: 1397/9/3

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جردن

مغازه و املاک تجاری،114 متری

ودیعه : 350,000,000 تومان
اجاره : 11,000,000 تومان
نام مالك: خانم ارباب خواه
کد ملک: 9433
تاریخ: 1397/8/30

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شریعتی

مغازه و املاک تجاری،410 متری

ودیعه : 500,000,000 تومان
اجاره : 50,000,000 تومان
نام مالك: آقای عیسی بیگی
کد ملک: 9432
تاریخ: 1397/8/30

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : دربند

مغازه و املاک تجاری،26 متری

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 14,000,000 تومان
نام مالك: آقای پرستار
کد ملک: 9416
تاریخ: 1397/8/28

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : یادگار امام

مغازه و املاک تجاری،120 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای عابدینی
کد ملک: 9413
تاریخ: 1397/8/28

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جنت آباد جنوبی

مغازه و املاک تجاری،30 متری

ودیعه : 80,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
نام مالك: آقای تمدن
کد ملک: 9408
تاریخ: 1397/8/27

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : قزوین

مغازه و املاک تجاری،90 متری

ودیعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
نام مالك: آقای نقیان
کد ملک: 9405
تاریخ: 1397/8/26

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : میدان انقلاب

مغازه و املاک تجاری،30 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 10,500,000 تومان
نام مالك: آقای شوکتی
کد ملک: 9392
تاریخ: 1397/8/22

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : سعادت آباد

مغازه و املاک تجاری،29 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
نام مالك: آقای میرجانی
کد ملک: 9382
تاریخ: 1397/8/21
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19