جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 169 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پیروزی

مغازه و املاک تجاری،60 متری

ودیعه : 350,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای ابراهیمی
کد ملک: 7667
تاریخ: 1396/11/29

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : توحید

مغازه و املاک تجاری،90 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای موسوی
کد ملک: 7640
تاریخ: 1396/11/24

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شیراز جنوبی

مغازه و املاک تجاری،42 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 15,000,000 تومان
نام مالك: آقای دکتر منصوری
کد ملک: 7636
تاریخ: 1396/11/23

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : دلاوران

مغازه و املاک تجاری،110 متری

ودیعه : 120,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 7631
تاریخ: 1396/11/21

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : فاطمی

مغازه و املاک تجاری،18 متری

ودیعه : 15,000,000 تومان
اجاره : 4,400,000 تومان
نام مالك: آقای شریفیان
کد ملک: 7630
تاریخ: 1396/11/21

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : وزراء

مغازه و املاک تجاری،100 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 25,000,000 تومان
نام مالك: آقای مقیمیان
کد ملک: 7628
تاریخ: 1396/11/21

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ستارخان

مغازه و املاک تجاری،48 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
نام مالك: آقای نادری
کد ملک: 7610
تاریخ: 1396/11/15

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پیروزی

مغازه و املاک تجاری،22 متری

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای بنی هاشمی
کد ملک: 7605
تاریخ: 1396/11/14

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : منیریه

مغازه و املاک تجاری،44 متری

ودیعه : 120,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای کمالی
کد ملک: 7586
تاریخ: 1396/11/11

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : یخچال

مغازه و املاک تجاری،29 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای تدریسی
کد ملک: 7584
تاریخ: 1396/11/11

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : چیذر

مغازه و املاک تجاری،15 متری

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: خانم تهرانی
کد ملک: 7569
تاریخ: 1396/11/9

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پاسداران

مغازه و املاک تجاری،15 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای نوری
کد ملک: 7567
تاریخ: 1396/11/9

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شهدا

مغازه و املاک تجاری،40 متری

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
نام مالك: آقای نصیری
کد ملک: 7556
تاریخ: 1396/11/7

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : عبدل آباد

مغازه و املاک تجاری،8 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 1,700,000 تومان
نام مالك: آقای ساعتچی
کد ملک: 7548
تاریخ: 1396/11/7

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : حکیمیه

مغازه و املاک تجاری،22 متری

ودیعه : 15,000,000 تومان
اجاره : 300,000 تومان
نام مالك: آقای تقوی
کد ملک: 7547
تاریخ: 1396/11/7

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جمهوری

مغازه و املاک تجاری،80 متری

ودیعه : 80,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
نام مالك: خانم عباسی
کد ملک: 7544
تاریخ: 1396/11/5

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : آزادی

مغازه و املاک تجاری،30 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای مشرف
کد ملک: 7540
تاریخ: 1396/11/4

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : خیام

مغازه و املاک تجاری،45 متری

ودیعه : 120,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم فرنوش
کد ملک: 7537
تاریخ: 1396/11/4

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : صادقیه - فلکه اول

مغازه و املاک تجاری،80 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای جهانی
کد ملک: 7529
تاریخ: 1396/11/3

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شهرک اکباتان

مغازه و املاک تجاری،70 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای فضائلی
کد ملک: 7523
تاریخ: 1396/11/2

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : میرداماد

مغازه و املاک تجاری،25 متری

ودیعه : 215,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای عسگری
کد ملک: 7518
تاریخ: 1396/11/2

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : فاطمی

مغازه و املاک تجاری،25 متری

ودیعه : 215,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای عسگری
کد ملک: 7516
تاریخ: 1396/11/2
 1 2 3 4 5 6 7 8