جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 367 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پیچ شمیران

مغازه و املاک تجاری،78 متری

ودیعه : 120,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
نام مالك: آقای میلانی
کد ملک: 9259
تاریخ: 1397/7/26

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بزرگراه چمران

مغازه و املاک تجاری،300 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای موسوی
کد ملک: 9257
تاریخ: 1397/7/25

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پیروزی

مغازه و املاک تجاری،180 متری

ودیعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 28,000,000 تومان
نام مالك: آقای قنبری
کد ملک: 9252
تاریخ: 1397/7/25

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : میدان هروی

مغازه و املاک تجاری،40 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 9238
تاریخ: 1397/7/24

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : آذربایجان

مغازه و املاک تجاری،22 متری

ودیعه : 80,000,000 تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
نام مالك: خانم احمدی
کد ملک: 9231
تاریخ: 1397/7/23

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران

مغازه و املاک تجاری،12 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای احمدی زاده
کد ملک: 9230
تاریخ: 1397/7/23

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جمهوری

مغازه و املاک تجاری،80 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
نام مالك: آقای سعادتی
کد ملک: 9222
تاریخ: 1397/7/22

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : سعادت آباد

مغازه و املاک تجاری،16 متری ، نوساز

ودیعه : 400,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای احسنی
کد ملک: 9220
تاریخ: 1397/7/22

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : حکیمیه

مغازه و املاک تجاری،75 متری

ودیعه : 60,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای صباغیان
کد ملک: 9203
تاریخ: 1397/7/19

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : اتوبان ارتش

مغازه و املاک تجاری،55 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 7,500,000 تومان
نام مالك: آقای علیشاهی
کد ملک: 9202
تاریخ: 1397/7/19

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : افسریه

مغازه و املاک تجاری،17 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای غمخوار
کد ملک: 9201
تاریخ: 1397/7/19

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : فلاح

مغازه و املاک تجاری،86 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: خانم حسینی
کد ملک: 9199
تاریخ: 1397/7/19

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : سراج

مغازه و املاک تجاری،60 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای شرایی
کد ملک: 9196
تاریخ: 1397/7/18

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نواب

مغازه و املاک تجاری،80 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای سلامت بخش
کد ملک: 9187
تاریخ: 1397/7/17

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نارمک

مغازه و املاک تجاری،38 متری

ودیعه : 120,000,000 تومان
اجاره : 8,500,000 تومان
نام مالك: آقای حکیمی
کد ملک: 9179
تاریخ: 1397/7/16

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پونک

مغازه و املاک تجاری،32 متری

ودیعه : 60,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
نام مالك: آقای تقی پور
کد ملک: 9169
تاریخ: 1397/7/15

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : 17 شهریور

مغازه و املاک تجاری،450 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای باقری
کد ملک: 9166
تاریخ: 1397/7/15

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : رودکی ( سلسبیل )

مغازه و املاک تجاری،12 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 2,700,000 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 9152
تاریخ: 1397/7/12

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ولیعصر

مغازه و املاک تجاری،28 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,800,000 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 9151
تاریخ: 1397/7/12

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : هفت حوض

مغازه و املاک تجاری،100 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای بهزادی
کد ملک: 9145
تاریخ: 1397/7/11

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بازار تهران

مغازه و املاک تجاری،6 متری

ودیعه : 130,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای تاراس
کد ملک: 9144
تاریخ: 1397/7/11

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : اشرفی اصفهانی

مغازه و املاک تجاری،30 متری

ودیعه : 350,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای محرابی
کد ملک: 9142
تاریخ: 1397/7/11
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17