جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 209 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تهرانپارس

مغازه و املاک تجاری،24 متری

ودیعه : 75,000,000 تومان
اجاره : 19,000,000 تومان
نام مالك: آقای گودرزی
کد ملک: 7975
تاریخ: 1397/2/3

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : سعادت آباد

مغازه و املاک تجاری،25 متری

ودیعه : 22,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای فریبرز
کد ملک: 7946
تاریخ: 1397/1/30

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : کیانشهر

مغازه و املاک تجاری،30 متری

ودیعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شاهی
کد ملک: 7943
تاریخ: 1397/1/30

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ولیعصر

مغازه و املاک تجاری،551 متری

ودیعه : 300,000,000 تومان
اجاره : 40,000,000 تومان
نام مالك: آقای جواهری
کد ملک: 7939
تاریخ: 1397/1/29

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : 15 خرداد

مغازه و املاک تجاری،20 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: ؟
کد ملک: 7924
تاریخ: 1397/1/28

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : امیرآباد

مغازه و املاک تجاری،45 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای اکبری
کد ملک: 7918
تاریخ: 1397/1/27

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جی

مغازه و املاک تجاری،15 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,350,000 تومان
نام مالك: آقای خوئینی
کد ملک: 7917
تاریخ: 1397/1/27

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پونک

مغازه و املاک تجاری،50 متری

ودیعه : 110,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای بیک محمدلو
کد ملک: 7916
تاریخ: 1397/1/27

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نیاوران

مغازه و املاک تجاری،20 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم دشتی
کد ملک: 7902
تاریخ: 1397/1/26

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ابوسعید

مغازه و املاک تجاری،70 متری ، نوساز

ودیعه : 150,000,000 تومان
اجاره : 18,000,000 تومان
نام مالك: آقاي اديب
کد ملک: 7897
تاریخ: 1397/1/26

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بزرگراه چمران

مغازه و املاک تجاری،35 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای نصرتی
کد ملک: 7889
تاریخ: 1397/1/23

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : امام حسین

مغازه و املاک تجاری،40 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
نام مالك: خانم صوفی
کد ملک: 7888
تاریخ: 1397/1/23

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تهرانسر

مغازه و املاک تجاری،75 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم سلیمانی
کد ملک: 7887
تاریخ: 1397/1/23

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : انقلاب

مغازه و املاک تجاری،125 متری

ودیعه : 350,000,000 تومان
اجاره : 14,500,000 تومان
نام مالك: آقای شجاعی
کد ملک: 7881
تاریخ: 1397/1/22

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : سعادت آباد

مغازه و املاک تجاری،22 متری

ودیعه : 75,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
نام مالك: آقای عبدالملکی
کد ملک: 7880
تاریخ: 1397/1/22

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : آزادگان

مغازه و املاک تجاری،30 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 2,200,000 تومان
نام مالك: آقای زارع
کد ملک: 7864
تاریخ: 1397/1/20

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پیروزی

مغازه و املاک تجاری،20 متری

ودیعه : 25,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای سیاحی
کد ملک: 7862
تاریخ: 1397/1/20

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : خراسان

مغازه و املاک تجاری،30 متری

ودیعه : 25,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای اصغری
کد ملک: 7858
تاریخ: 1397/1/19

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نیرو هوایی

مغازه و املاک تجاری،80 متری

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 15,000,000 تومان
نام مالك: آقای خسرو شاهی
کد ملک: 7850
تاریخ: 1397/1/18

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : مولوی

مغازه و املاک تجاری،20 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای رحیمی
کد ملک: 7834
تاریخ: 1396/12/27

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بازار تهران

مغازه و املاک تجاری،20 متری

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای ناطقی
کد ملک: 7804
تاریخ: 1396/12/21

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : وحدت اسلامی

مغازه و املاک تجاری،28 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
نام مالك: آقای برزین
کد ملک: 7803
تاریخ: 1396/12/21
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10