جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 441 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : 15 خرداد

مغازه و املاک تجاری،10 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای هنردوست
کد ملک: 9761
تاریخ: 1397/11/27

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تهرانسر

مغازه و املاک تجاری،25 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای شاهی
کد ملک: 9754
تاریخ: 1397/11/24

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : اشرفی اصفهانی

مغازه و املاک تجاری،40 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 9742
تاریخ: 1397/11/16

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : هفت حوض

مغازه و املاک تجاری،132 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای رجبی
کد ملک: 9736
تاریخ: 1397/11/15

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : 15 خرداد

مغازه و املاک تجاری،8 متری

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
نام مالك: خانم طاهری
کد ملک: 9734
تاریخ: 1397/11/14

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : چیتگر

مغازه و املاک تجاری،12 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای بیگ پور
کد ملک: 9723
تاریخ: 1397/11/10

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جردن

مغازه و املاک تجاری،114 متری

ودیعه : 350,000,000 تومان
اجاره : 11,000,000 تومان
نام مالك: خانم اربابها
کد ملک: 9722
تاریخ: 1397/11/10

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : چیذر

مغازه و املاک تجاری،15 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای کاظم خانی
کد ملک: 9714
تاریخ: 1397/11/6

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : خراسان

مغازه و املاک تجاری،18 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای احسانی
کد ملک: 9709
تاریخ: 1397/11/3

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : لویزان

مغازه و املاک تجاری،2000 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم سمرقندی
کد ملک: 9695
تاریخ: 1397/11/1

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : خراسان

مغازه و املاک تجاری،130 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شیروانی
کد ملک: 9694
تاریخ: 1397/11/1

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : یوسف آباد

مغازه و املاک تجاری،115 متری

ودیعه : 150,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای نوروزی
کد ملک: 9687
تاریخ: 1397/10/30

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ونک

مغازه و املاک تجاری،200 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم دلال زاده
کد ملک: 9686
تاریخ: 1397/10/30

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : سعدی

مغازه و املاک تجاری،3 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم رسولی
کد ملک: 9674
تاریخ: 1397/10/24

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بهار

مغازه و املاک تجاری،30 متری

ودیعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شمسی
کد ملک: 9667
تاریخ: 1397/10/23

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : طرشت

مغازه و املاک تجاری،35 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای اکبری
کد ملک: 9659
تاریخ: 1397/10/19

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شهرک غرب

مغازه و املاک تجاری،20 متری

ودیعه : 400,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای میرجانی
کد ملک: 9658
تاریخ: 1397/10/19

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : مدنی ( نظام آباد )

مغازه و املاک تجاری،35 متری

ودیعه : 150,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای حیدری
کد ملک: 9657
تاریخ: 1397/10/19

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : 15 خرداد

مغازه و املاک تجاری،22 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: خانم عادلی
کد ملک: 9645
تاریخ: 1397/10/16

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نواب

مغازه و املاک تجاری،13 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,300,000 تومان
نام مالك: آقای فاتح
کد ملک: 9638
تاریخ: 1397/10/15

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : مهرآباد

مغازه و املاک تجاری،45 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: خانم جوادی
کد ملک: 9636
تاریخ: 1397/10/15

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : قزوین

مغازه و املاک تجاری،25 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 400,000 تومان
نام مالك: آقای مطلق
کد ملک: 9627
تاریخ: 1397/10/11
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21