جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 469 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شهران

مغازه و املاک تجاری،33 متری

ودیعه : 300,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 9946
تاریخ: 1398/3/2

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جنت آباد جنوبی

مغازه و املاک تجاری،6 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای دشتی
کد ملک: 9943
تاریخ: 1398/3/1

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : رودکی ( سلسبیل )

مغازه و املاک تجاری،46 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 7,500,000 تومان
نام مالك: آقای نیکبخت
کد ملک: 9939
تاریخ: 1398/2/31

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نامجو ( گرگان )

مغازه و املاک تجاری،27 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 9937
تاریخ: 1398/2/30

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تهرانسر

مغازه و املاک تجاری،13 متری

ودیعه : 44,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای علی بویری
کد ملک: 9934
تاریخ: 1398/2/30

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : گمرک

مغازه و املاک تجاری،25 متری

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای کیماسی
کد ملک: 9930
تاریخ: 1398/2/26

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نارمک

مغازه و املاک تجاری،90 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 15,000,000 تومان
نام مالك: آقای شجری
کد ملک: 9917
تاریخ: 1398/2/22

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تهرانپارس

مغازه و املاک تجاری،14 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 1,400,000 تومان
نام مالك: آقای خانلری
کد ملک: 9907
تاریخ: 1398/2/16

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : اشرفی اصفهانی

مغازه و املاک تجاری،33 متری

ودیعه : 120,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای عباسی
کد ملک: 9904
تاریخ: 1398/2/15

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نواب

مغازه و املاک تجاری،30 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 9902
تاریخ: 1398/2/14

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تهرانپارس

مغازه و املاک تجاری،72 متری

ودیعه : 400,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
نام مالك: آقای قریشی
کد ملک: 9893
تاریخ: 1398/2/11

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پاسداران

مغازه و املاک تجاری،56 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 5,500,000 تومان
نام مالك: آقای مغاری فرد
کد ملک: 9887
تاریخ: 1398/2/9

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تهرانسر

مغازه و املاک تجاری،13 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای بویری
کد ملک: 9881
تاریخ: 1398/2/8

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : افسریه

مغازه و املاک تجاری،30 متری

ودیعه : 60,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 9873
تاریخ: 1398/2/5

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : اقدسیه

مغازه و املاک تجاری،25 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
نام مالك: آقای ناصر مجیدی زاده
کد ملک: 9858
تاریخ: 1398/1/31

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نارمک

مغازه و املاک تجاری،100 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم نجاری
کد ملک: 9847
تاریخ: 1398/1/27

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شهران

مغازه و املاک تجاری،19 متری

ودیعه : 42,000,000 تومان
اجاره : 7,500,000 تومان
نام مالك: آقای چراغی
کد ملک: 9839
تاریخ: 1398/1/26

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : رسالت

مغازه و املاک تجاری،5 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای جوادی
کد ملک: 9834
تاریخ: 1398/1/25

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شاد آباد

مغازه و املاک تجاری،50 متری

ودیعه : 35,000,000 تومان
اجاره : 1,400,000 تومان
نام مالك: آقای حسن زاده
کد ملک: 9833
تاریخ: 1398/1/25

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : هفت حوض

مغازه و املاک تجاری،30 متری

ودیعه : 80,000,000 تومان
اجاره : 12,000,000 تومان
نام مالك: آقای کیانی
کد ملک: 9821
تاریخ: 1398/1/20

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : وحدت اسلامی

مغازه و املاک تجاری،120 متری

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
نام مالك: آقای اسدپور
کد ملک: 9820
تاریخ: 1398/1/20

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : وحدت اسلامی

مغازه و املاک تجاری،30 متری

ودیعه : 65,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای برزین
کد ملک: 9817
تاریخ: 1398/1/19
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22