جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 258 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : دلاوران

مغازه و املاک تجاری،50 متری

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 8403
تاریخ: 1397/3/31

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جمهوری

مغازه و املاک تجاری،20 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای مرادی
کد ملک: 8365
تاریخ: 1397/3/27

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : سعدی

مغازه و املاک تجاری،15 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
نام مالك: آقای صابری
کد ملک: 8364
تاریخ: 1397/3/27

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : رودکی ( سلسبیل )

مغازه و املاک تجاری،20 متری

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای بابایی
کد ملک: 8354
تاریخ: 1397/3/24

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : وحدت اسلامی

مغازه و املاک تجاری،18 متری

ودیعه : 35,000,000 تومان
اجاره : 1,800,000 تومان
نام مالك: آقای اکبری
کد ملک: 8336
تاریخ: 1397/3/21

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پاسداران

مغازه و املاک تجاری،38 متری

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: خانم لک زاده
کد ملک: 8314
تاریخ: 1397/3/13

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : مولوی

مغازه و املاک تجاری،22 متری

ودیعه : 210,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای بنایی
کد ملک: 8294
تاریخ: 1397/3/10

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : آذربایجان

مغازه و املاک تجاری،130 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای محسنیان
کد ملک: 8291
تاریخ: 1397/3/10

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تجریش

مغازه و املاک تجاری،36 متری

ودیعه : 650,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم گنجی
کد ملک: 8288
تاریخ: 1397/3/9

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شهدا

مغازه و املاک تجاری،65 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 18,000,000 تومان
نام مالك: آقای صادقی
کد ملک: 8269
تاریخ: 1397/3/7

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : سهروردی شمالی

مغازه و املاک تجاری،17 متری

ودیعه : 180,000,000 تومان
اجاره : 70,000,000 تومان
نام مالك: خانم راستی
کد ملک: 8266
تاریخ: 1397/3/7

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : اقدسیه

مغازه و املاک تجاری،6 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 800,000 تومان
نام مالك: خانم نظافتی
کد ملک: 8253
تاریخ: 1397/3/6

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تهرانپارس

مغازه و املاک تجاری،115 متری

ودیعه : 120,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای عامری
کد ملک: 8249
تاریخ: 1397/3/6

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : کارگر جنوبی

مغازه و املاک تجاری،25 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای خراطیان
کد ملک: 8241
تاریخ: 1397/3/5

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : میدان بهارستان

مغازه و املاک تجاری،150 متری

ودیعه : 230,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای اقبالی
کد ملک: 8240
تاریخ: 1397/3/5

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : قزوین

مغازه و املاک تجاری،30 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,700,000 تومان
نام مالك: خانم نصیری
کد ملک: 8239
تاریخ: 1397/3/5

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تهرانپارس

مغازه و املاک تجاری،20 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای شاه آبادی
کد ملک: 8231
تاریخ: 1397/3/3

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جلال آل احمد

مغازه و املاک تجاری،640 متری

ودیعه : 400,000,000 تومان
اجاره : 15,000,000 تومان
نام مالك: آقای صادقیان
کد ملک: 8214
تاریخ: 1397/2/31

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : خاوران

مغازه و املاک تجاری،0 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای صادقی
کد ملک: 8210
تاریخ: 1397/2/31

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : رودکی ( سلسبیل )

مغازه و املاک تجاری،11 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 3,200,000 تومان
نام مالك: آقای صمیمی
کد ملک: 8209
تاریخ: 1397/2/31

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ستارخان

مغازه و املاک تجاری،50 متری

ودیعه : 150,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای احدپور
کد ملک: 8208
تاریخ: 1397/2/31

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نارمک

مغازه و املاک تجاری،20 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای کرمی
کد ملک: 8200
تاریخ: 1397/2/30
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12