جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 311 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : همت غرب

مغازه و املاک تجاری،12 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای عراقی
کد ملک: 8827
تاریخ: 1397/5/27

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جردن

مغازه و املاک تجاری،0 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای وطن خواه
کد ملک: 8826
تاریخ: 1397/5/27

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تهرانپارس

مغازه و املاک تجاری،32 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای عباسیان
کد ملک: 8822
تاریخ: 1397/5/25

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : فرمانیه

مغازه و املاک تجاری،24 متری

ودیعه : 60,000,000 تومان
اجاره : 7,500,000 تومان
نام مالك: آقای یعقوبی
کد ملک: 8799
تاریخ: 1397/5/23

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پیروزی

مغازه و املاک تجاری،75 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
نام مالك: آقای زمانی
کد ملک: 8765
تاریخ: 1397/5/18

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : کمیل

مغازه و املاک تجاری،90 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 8757
تاریخ: 1397/5/17

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جمهوری

مغازه و املاک تجاری،82 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای فرحبخش
کد ملک: 8756
تاریخ: 1397/5/17

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جردن

مغازه و املاک تجاری،17 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
نام مالك: خانم شهری
کد ملک: 8755
تاریخ: 1397/5/17

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : وحدت اسلامی

مغازه و املاک تجاری،60 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای صادقی
کد ملک: 8752
تاریخ: 1397/5/17

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : کارگر جنوبی

مغازه و املاک تجاری،36 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 1,350,000 تومان
نام مالك: آقای معماریان
کد ملک: 8744
تاریخ: 1397/5/16

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : هاشمی

مغازه و املاک تجاری،30 متری

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای کیومرث پرسا
کد ملک: 8731
تاریخ: 1397/5/14

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ستارخان

مغازه و املاک تجاری،180 متری

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای اکبری
کد ملک: 8730
تاریخ: 1397/5/14

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : امامزاده حسن

مغازه و املاک تجاری،0 متری

ودیعه : 5,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای احمدزاده
کد ملک: 8727
تاریخ: 1397/5/14

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شهران

مغازه و املاک تجاری،35 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای نوری
کد ملک: 8705
تاریخ: 1397/5/10

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : قزوین

مغازه و املاک تجاری،80 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای صفایی
کد ملک: 8702
تاریخ: 1397/5/9

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پونک

مغازه و املاک تجاری،50 متری

ودیعه : 220,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای مالکی
کد ملک: 8698
تاریخ: 1397/5/9

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شهید عراقی

مغازه و املاک تجاری،45 متری

ودیعه : 150,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
نام مالك: آقای مداقی
کد ملک: 8686
تاریخ: 1397/5/8

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : فاطمی

مغازه و املاک تجاری،250 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 7,500,000 تومان
نام مالك: آقای صادقی
کد ملک: 8684
تاریخ: 1397/5/8

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پیروزی

مغازه و املاک تجاری،55 متری

ودیعه : 45,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
نام مالك: خانم اصلیان
کد ملک: 8677
تاریخ: 1397/5/7

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : یاخچی آباد

مغازه و املاک تجاری،60 متری

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای ملکی
کد ملک: 8675
تاریخ: 1397/5/7

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جلال آل احمد

مغازه و املاک تجاری،13 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای اسدی
کد ملک: 8673
تاریخ: 1397/5/7

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : اقدسیه

مغازه و املاک تجاری،25 متری

ودیعه : 800,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای صفاپور
کد ملک: 8659
تاریخ: 1397/5/6
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15