جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 19 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : یخچال

ویلا- خانه ویلایی،290 متری ، اتاق:4

ودیعه : 850,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم امرالهی
کد ملک: 10036
تاریخ: 1398/4/10

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : سبلان شمالی

ویلا- خانه ویلایی،160 متری ، اتاق:3

ودیعه : 160,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقاي حقيقي
کد ملک: 9548
تاریخ: 1397/9/22

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : شهرک غرب

ویلا- خانه ویلایی،240 متری ، اتاق:3

ودیعه : 900,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای جواهری
کد ملک: 9098
تاریخ: 1397/7/7

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : اتوبان آهنگ

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:2

ودیعه : 125,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای میر محمدی
کد ملک: 9015
تاریخ: 1397/6/22

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : مینی سیتی

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:2

ودیعه : 120,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
نام مالك: آقای عادل
کد ملک: 7482
تاریخ: 1396/10/28

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : ری

ویلا- خانه ویلایی،50 متری ، اتاق:2

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: ؟
کد ملک: 7150
تاریخ: 1396/9/22

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : کن

ویلا- خانه ویلایی،170 متری ، اتاق:3

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 6622
تاریخ: 1396/7/29

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : دولت

ویلا- خانه ویلایی،52 متری ، اتاق:1

ودیعه : 25,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای ابراهیم پور
کد ملک: 6427
تاریخ: 1396/7/3

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : جردن

ویلا- خانه ویلایی،246 متری ، اتاق:3

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
نام مالك: آقای حقیقی
کد ملک: 6347
تاریخ: 1396/6/27

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : ولنجک

ویلا- خانه ویلایی،868 متری ، اتاق:4

ودیعه : 500,000,000 تومان
اجاره : 50,000,000 تومان
نام مالك: آقای اربابی
کد ملک: 5841
تاریخ: 1396/5/8

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : امیرآباد شمالی

ویلا- خانه ویلایی،500 متری ، اتاق:14

ودیعه : 300,000,000 تومان
اجاره : 35,000,000 تومان
نام مالك: آقای کسایی
کد ملک: 5721
تاریخ: 1396/4/24

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : شهرک غرب - فاز 4

ویلا- خانه ویلایی،750 متری ، اتاق:10

ودیعه : 500,000,000 تومان
اجاره : 55,000,000 تومان
نام مالك: آقای دولت آبادی
کد ملک: 5720
تاریخ: 1396/4/24

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : شمس آباد

ویلا- خانه ویلایی،70 متری ، اتاق:3

ودیعه : 130,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم امیری
کد ملک: 5504
تاریخ: 1396/3/31

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : دروس

ویلا- خانه ویلایی،500 متری ، اتاق:5

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 40,000,000 تومان
نام مالك: آقای میرباقری
کد ملک: 5407
تاریخ: 1396/3/13

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : پاسداران

ویلا- خانه ویلایی،770 متری ، کلنگی، اتاق:7

ودیعه : 2,000,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 5393
تاریخ: 1396/3/10

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : انقلاب

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:5

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 5300
تاریخ: 1396/3/2

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : 17 شهریور

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:2

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم عموری
کد ملک: 5151
تاریخ: 1396/2/10

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : کاشانی

ویلا- خانه ویلایی،225 متری ، اتاق:3

ودیعه : 1,000,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای حاج آقایی
کد ملک: 4860
تاریخ: 1395/12/1

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : امیرآباد

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 6,500,000 تومان
نام مالك: آقای پدرام رضایی
کد ملک: 1739
تاریخ: 1395/2/15
 1