جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 217 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : شریعتی

املاک اداری،100 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: خانم اسدی کیا
کد ملک: 8375
تاریخ: 1397/3/28

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : صالح آباد غربی

املاک اداری،120 متری

ودیعه : 15,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 8353
تاریخ: 1397/3/24

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : هفت تیر

املاک اداری،101 متری

ودیعه : 180,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای کهن
کد ملک: 8351
تاریخ: 1397/3/23

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : سهروردی شمالی

املاک اداری،120 متری

ودیعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 8350
تاریخ: 1397/3/23

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : جنت آباد شمالی

املاک اداری،60 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: خانم دکتر امیری
کد ملک: 8345
تاریخ: 1397/3/22

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : امیرآباد شمالی

املاک اداری،186 متری

ودیعه : 450,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای دکتر یوسفی
کد ملک: 8293
تاریخ: 1397/3/10

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : بلوار کشاورز

املاک اداری،60 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: خانم ابراهیمی
کد ملک: 8281
تاریخ: 1397/3/9

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : جردن

املاک اداری،70 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 8223
تاریخ: 1397/3/2

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : شریعتی

املاک اداری،55 متری

ودیعه : 120,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای نصرالهی
کد ملک: 8220
تاریخ: 1397/3/1

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : سعادت آباد

املاک اداری،80 متری

ودیعه : 25,000,000 تومان
اجاره : 4,200,000 تومان
نام مالك: آقای ایبچی
کد ملک: 8207
تاریخ: 1397/2/31

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : ونک

املاک اداری،10 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای چادرباف
کد ملک: 8206
تاریخ: 1397/2/31

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : دولت

املاک اداری،122 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شهیدی
کد ملک: 8174
تاریخ: 1397/2/26

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : جردن

املاک اداری،180 متری

ودیعه : 600,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای ادیب
کد ملک: 8172
تاریخ: 1397/2/26

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : پونک

املاک اداری،96 متری

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای فقفی
کد ملک: 8162
تاریخ: 1397/2/25

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : شریعتی

املاک اداری،60 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای پاسبانی
کد ملک: 8155
تاریخ: 1397/2/24

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : اقدسیه

املاک اداری،80 متری

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای یحیایی
کد ملک: 8145
تاریخ: 1397/2/24

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : 17 شهریور

املاک اداری،70 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم زمانیان
کد ملک: 8128
تاریخ: 1397/2/23

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : اتوبان صدر

املاک اداری،175 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای دهقان
کد ملک: 8122
تاریخ: 1397/2/22

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : شهدا

املاک اداری،70 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای سلامیان
کد ملک: 8097
تاریخ: 1397/2/18

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : مفتح شمالی

املاک اداری،70 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای میرباقری
کد ملک: 8076
تاریخ: 1397/2/16

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : چیتگر

املاک اداری،120 متری

ودیعه : 150,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: خانم موسوی
کد ملک: 8066
تاریخ: 1397/2/15

رهن و اجاره املاک اداری تهران : تهران : اقدسیه

املاک اداری،101 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 8,500,000 تومان
نام مالك: آقای نائمی
کد ملک: 8052
تاریخ: 1397/2/11
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10