جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 168 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : صادقیه

آپارتمان،90 متری ، طبقه:3، اتاق:2

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای قوامی
کد ملک: 9341
تاریخ: 1397/8/10

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : .........

آپارتمان،105 متری ، طبقه:2، اتاق:2

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای اسدنیا
کد ملک: 9297
تاریخ: 1397/8/2

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : امیرآباد

آپارتمان،96 متری ، طبقه:3، نوساز، اتاق:2

ودیعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 500,000 تومان
نام مالك: خانم خوانساری
کد ملک: 9224
تاریخ: 1397/7/22

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : سهروردی

آپارتمان،232 متری ، طبقه:3، اتاق:؟

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای شابوداق
کد ملک: 9188
تاریخ: 1397/7/17

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : نارمک

آپارتمان،40 متری ، طبقه:1، اتاق:1

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم متقیان
کد ملک: 9171
تاریخ: 1397/7/15

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : همت غرب

آپارتمان،190 متری ، طبقه:9 و 16، اتاق:3

ودیعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم نیازمند
کد ملک: 9167
تاریخ: 1397/7/15

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : نیرو هوایی

آپارتمان،60 متری ، طبقه:3، اتاق:1

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای اسکندری
کد ملک: 9147
تاریخ: 1397/7/12

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : جردن

آپارتمان،140 متری ، طبقه:3، اتاق:2

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم میردامادی
کد ملک: 9127
تاریخ: 1397/7/9

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شهرزیبا

آپارتمان،125 متری ، طبقه:3، اتاق:2

ودیعه : 210,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای زکی زاده
کد ملک: 9103
تاریخ: 1397/7/7

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : خاوران

آپارتمان،98 متری ، طبقه:2، اتاق:2

ودیعه : 85,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم زیوری
کد ملک: 9100
تاریخ: 1397/7/7

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : امیریه

آپارتمان،70 متری ، طبقه:3، اتاق:2

ودیعه : 60,000,000 تومان
اجاره : 600,000 تومان
نام مالك: خانم برقعه ای
کد ملک: 9058
تاریخ: 1397/7/1

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ملاصدرا

آپارتمان،160 متری ، طبقه:2، اتاق:3

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
نام مالك: خانم کاظمی
کد ملک: 9050
تاریخ: 1397/7/1

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : میدان هروی

آپارتمان،135 متری ، طبقه:2، اتاق:3

ودیعه : 150,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: خانم نادری
کد ملک: 9047
تاریخ: 1397/6/31

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : سیدخندان

آپارتمان،115 متری ، طبقه:2، اتاق:2

ودیعه : 255,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 9044
تاریخ: 1397/6/31

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران

آپارتمان،150 متری ، طبقه:14، اتاق:3

ودیعه : 310,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: ؟
کد ملک: 9042
تاریخ: 1397/6/31

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : گلبرگ

آپارتمان،65 متری ، طبقه:2، اتاق:1

ودیعه : 1,400,000 تومان
اجاره : 35,000,000 تومان
نام مالك: خانم فطریان
کد ملک: 9035
تاریخ: 1397/6/27

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ظفر

آپارتمان،150 متری ، طبقه:4، اتاق:3

ودیعه : 450,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای تهرانی
کد ملک: 9033
تاریخ: 1397/6/26

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شمس آباد

آپارتمان،185 متری ، طبقه:5، اتاق:؟

ودیعه : 400,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای مرادی
کد ملک: 9027
تاریخ: 1397/6/25

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : اشرفی اصفهانی - باغ فیض

آپارتمان،105 متری ، طبقه:2، اتاق:2

ودیعه : 150,000,000 تومان
اجاره : 2,700,000 تومان
نام مالك: خانم شریفی
کد ملک: 9026
تاریخ: 1397/6/25

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ونک

آپارتمان،170 متری ، طبقه:5، اتاق:3

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 17,000,000 تومان
نام مالك: آقای خانی
کد ملک: 9019
تاریخ: 1397/6/24

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : امیرآباد

آپارتمان،138 متری ، طبقه:همکف، اتاق:3

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای درفشه
کد ملک: 9003
تاریخ: 1397/6/21

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : سعادت آباد

آپارتمان،76 متری ، طبقه:5، اتاق:2

ودیعه : 165 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم خسروی
کد ملک: 8985
تاریخ: 1397/6/18
 1 2 3 4 5 6 7 8