جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 136 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : وزراء

آپارتمان،180 متری ، طبقه:2، اتاق:3

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای فخریان
کد ملک: 8434
تاریخ: 1397/4/4

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شهدا

آپارتمان،78 متری ، طبقه:3، اتاق:2

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای برق عملی
کد ملک: 8371
تاریخ: 1397/3/28

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : پیروزی

آپارتمان،50 متری ، طبقه:3، اتاق:1

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای حیدری
کد ملک: 8313
تاریخ: 1397/3/13

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شهرزیبا

آپارتمان،97 متری ، طبقه:4، اتاق:2

ودیعه : 110,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای نوبخت
کد ملک: 8304
تاریخ: 1397/3/12

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : نیرو هوایی

آپارتمان،82 متری ، طبقه:4، اتاق:2

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای روحانی
کد ملک: 8267
تاریخ: 1397/3/7

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : سعادت آباد

آپارتمان،160 متری ، طبقه:5 و 6، اتاق:4

ودیعه : 600,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای رستمی
کد ملک: 8242
تاریخ: 1397/3/5

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ولیعصر

آپارتمان،111 متری ، طبقه:3، اتاق:2

ودیعه : 230,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم مصطفوی
کد ملک: 8234
تاریخ: 1397/3/3

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : اتوبان امام علی

آپارتمان،50 متری ، طبقه:?، اتاق:1

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,400,000 تومان
نام مالك: آقای قدیری
کد ملک: 8219
تاریخ: 1397/3/1

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شریعتی

آپارتمان،198 متری ، طبقه:1، اتاق:3

ودیعه : 430,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای پایدار
کد ملک: 8157
تاریخ: 1397/2/24

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ستارخان

آپارتمان،48 متری ، طبقه:5، اتاق:1

ودیعه : 115,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای دانا
کد ملک: 7995
تاریخ: 1397/2/5

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ستارخان

آپارتمان،115 متری ، طبقه:1، اتاق:2

ودیعه : 15,000,000 تومان
اجاره : 5,500,000 تومان
نام مالك: خانم فاضلي پور
کد ملک: 7954
تاریخ: 1397/2/1

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : محمودیه

آپارتمان،300 متری ، طبقه:1، اتاق:4

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 12,000,000 تومان
نام مالك: آقاي خطايي
کد ملک: 7926
تاریخ: 1397/1/28

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : محلاتی

آپارتمان،100 متری ، طبقه:دوبلكس، اتاق:?

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم رضاخاني
کد ملک: 7923
تاریخ: 1397/1/28

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : سعادت آباد - شهرداری

آپارتمان،125 متری ، طبقه:2، اتاق:2

ودیعه : 80,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: خانم محمدی
کد ملک: 7856
تاریخ: 1397/1/19

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : میدان سپاه

آپارتمان،130 متری ، طبقه:1، کلنگی، اتاق:3

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 1,300,000 تومان
نام مالك: آقایی
کد ملک: 7801
تاریخ: 1396/12/20

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : کاشانی

آپارتمان،44 متری ، طبقه:3، اتاق:1

ودیعه : 60,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای دهقان
کد ملک: 7794
تاریخ: 1396/12/19

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : انقلاب

آپارتمان،120 متری ، طبقه:2، اتاق:3

ودیعه : 160,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم احمدی
کد ملک: 7760
تاریخ: 1396/12/14

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ستارخان

آپارتمان،135 متری ، طبقه:2، اتاق:3

ودیعه : 190,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای داوود معماریان
کد ملک: 7713
تاریخ: 1396/12/6

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : مدنی ( نظام آباد )

آپارتمان،69 متری ، طبقه:4، اتاق:2

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 7696
تاریخ: 1396/12/3

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : قیطریه

آپارتمان،105 متری ، طبقه:3، اتاق:2

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای امامی
کد ملک: 7691
تاریخ: 1396/12/2

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : حکیمیه

آپارتمان،70 متری ، طبقه:1، اتاق:1

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 500,000 تومان
نام مالك: آقای امیدی
کد ملک: 7676
تاریخ: 1396/11/30

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : مدنی ( نظام آباد )

آپارتمان،56 متری ، طبقه:1، اتاق:1

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 950,000 تومان
نام مالك: آقای نبتون
کد ملک: 7656
تاریخ: 1396/11/26
 1 2 3 4 5 6 7