جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 119 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : مدنی ( نظام آباد )

آپارتمان،69 متری ، طبقه:4، اتاق:2

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 7696
تاریخ: 1396/12/3

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : قیطریه

آپارتمان،105 متری ، طبقه:3، اتاق:2

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای امامی
کد ملک: 7691
تاریخ: 1396/12/2

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : حکیمیه

آپارتمان،70 متری ، طبقه:1، اتاق:1

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 500,000 تومان
نام مالك: آقای امیدی
کد ملک: 7676
تاریخ: 1396/11/30

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : مدنی ( نظام آباد )

آپارتمان،56 متری ، طبقه:1، اتاق:1

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 950,000 تومان
نام مالك: آقای نبتون
کد ملک: 7656
تاریخ: 1396/11/26

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : کاشانی

آپارتمان،132 متری ، طبقه:1، اتاق:3

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 2,200,000 تومان
نام مالك: آقای نجفی
کد ملک: 7641
تاریخ: 1396/11/24

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شریعتی

آپارتمان،1700 متری ، طبقه:کل طبقات، اتاق:40

ودیعه : 2,000,000,000 تومان
اجاره : 100,000,000 تومان
نام مالك: آقای منفرد
کد ملک: 7596
تاریخ: 1396/11/12

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شریعتی

آپارتمان،153 متری ، طبقه:3، اتاق:3

ودیعه : 60,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
نام مالك: آقای کاشانی
کد ملک: 7593
تاریخ: 1396/11/12

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ونک

آپارتمان،140 متری ، طبقه:8، اتاق:2

ودیعه : 150,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای حقیقی
کد ملک: 7480
تاریخ: 1396/10/28

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : مرزداران

آپارتمان،165 متری ، طبقه:5، اتاق:3

ودیعه : 450,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای کوشش
کد ملک: 7476
تاریخ: 1396/10/28

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شریعتی

آپارتمان،74 متری ، طبقه:4، اتاق:2

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای زمردیان
کد ملک: 7410
تاریخ: 1396/10/20

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ملاصدرا

آپارتمان،84 متری ، طبقه:1، اتاق:1

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای دلاوری
کد ملک: 7385
تاریخ: 1396/10/17

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ولیعصر

آپارتمان،140 متری ، طبقه:1، اتاق:3

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 2,000 تومان
نام مالك: آقای دوستدار
کد ملک: 7352
تاریخ: 1396/10/13

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : پونک

آپارتمان،110 متری ، طبقه:2، اتاق:3

ودیعه : 165,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای سمندر
کد ملک: 7351
تاریخ: 1396/10/13

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شیخ بهائی جنوبی

آپارتمان،148 متری ، طبقه:1، اتاق:3

ودیعه : 240,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم حلاجی
کد ملک: 7297
تاریخ: 1396/10/7

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شهرک گلستان - آبشار تهران

آپارتمان،180 متری ، طبقه:همکف، اتاق:2

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 2,600,000 تومان
نام مالك: آقای نورمحمد
کد ملک: 7186
تاریخ: 1396/9/26

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : بلوار فردوس

آپارتمان،52 متری ، طبقه:1، اتاق:2

ودیعه : 27,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 7182
تاریخ: 1396/9/26

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : الهیه

آپارتمان،160 متری ، طبقه:2، اتاق:3

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: خانم قاضی مراد
کد ملک: 7153
تاریخ: 1396/9/22

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : فرمانیه

آپارتمان،100 متری ، طبقه:؟، اتاق:2

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای محقق
کد ملک: 7116
تاریخ: 1396/9/21

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : تهرانپارس

آپارتمان،113 متری ، طبقه:2، اتاق:2

ودیعه : 80,000,000 تومان
اجاره : 1,600,000 تومان
نام مالك: آقای اسماعیلی
کد ملک: 7112
تاریخ: 1396/9/21

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شمیران نو

آپارتمان،85 متری ، طبقه:2، اتاق:2

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای شریفی
کد ملک: 7095
تاریخ: 1396/9/20

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : جنت آباد

آپارتمان،57 متری ، طبقه:2، اتاق:2

ودیعه : 85,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای فرید
کد ملک: 7075
تاریخ: 1396/9/18

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : اقدسیه

آپارتمان،150 متری ، طبقه:1 و 2، اتاق:2

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 11,000,000 تومان
نام مالك: آقای امیری
کد ملک: 7074
تاریخ: 1396/9/18
 1 2 3 4 5 6