جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 162 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : تهرانپارس

آپارتمان،81 متری ، طبقه:2، اتاق:2

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای عرب
کد ملک: 9059
تاریخ: 1397/7/1

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : امیریه

آپارتمان،70 متری ، طبقه:3، اتاق:2

ودیعه : 60,000,000 تومان
اجاره : 600,000 تومان
نام مالك: خانم برقعه ای
کد ملک: 9058
تاریخ: 1397/7/1

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ملاصدرا

آپارتمان،160 متری ، طبقه:2، اتاق:3

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
نام مالك: خانم کاظمی
کد ملک: 9050
تاریخ: 1397/7/1

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : میدان هروی

آپارتمان،135 متری ، طبقه:2، اتاق:3

ودیعه : 150,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: خانم نادری
کد ملک: 9047
تاریخ: 1397/6/31

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : سیدخندان

آپارتمان،115 متری ، طبقه:2، اتاق:2

ودیعه : 255,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 9044
تاریخ: 1397/6/31

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران

آپارتمان،150 متری ، طبقه:14، اتاق:3

ودیعه : 310,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: ؟
کد ملک: 9042
تاریخ: 1397/6/31

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : گلبرگ

آپارتمان،65 متری ، طبقه:2، اتاق:1

ودیعه : 1,400,000 تومان
اجاره : 35,000,000 تومان
نام مالك: خانم فطریان
کد ملک: 9035
تاریخ: 1397/6/27

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ظفر

آپارتمان،150 متری ، طبقه:4، اتاق:3

ودیعه : 450,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای تهرانی
کد ملک: 9033
تاریخ: 1397/6/26

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شمس آباد

آپارتمان،185 متری ، طبقه:5، اتاق:؟

ودیعه : 400,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای مرادی
کد ملک: 9027
تاریخ: 1397/6/25

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : اشرفی اصفهانی - باغ فیض

آپارتمان،105 متری ، طبقه:2، اتاق:2

ودیعه : 150,000,000 تومان
اجاره : 2,700,000 تومان
نام مالك: خانم شریفی
کد ملک: 9026
تاریخ: 1397/6/25

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ونک

آپارتمان،170 متری ، طبقه:5، اتاق:3

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 17,000,000 تومان
نام مالك: آقای خانی
کد ملک: 9019
تاریخ: 1397/6/24

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : امیرآباد

آپارتمان،138 متری ، طبقه:همکف، اتاق:3

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای درفشه
کد ملک: 9003
تاریخ: 1397/6/21

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : سعادت آباد

آپارتمان،76 متری ، طبقه:5، اتاق:2

ودیعه : 165 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم خسروی
کد ملک: 8985
تاریخ: 1397/6/18

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ستارخان

آپارتمان،125 متری ، طبقه:1، اتاق:3

ودیعه : 230,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 8975
تاریخ: 1397/6/17

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شهرک آزادی

آپارتمان،105 متری ، طبقه:2، اتاق:3

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: خانم بنی هاشم
کد ملک: 8946
تاریخ: 1397/6/13

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : نیاوران

آپارتمان،300 متری ، طبقه:11، اتاق:؟

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای شجریان
کد ملک: 8933
تاریخ: 1397/6/12

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : سعادت آباد

آپارتمان،153 متری ، طبقه:3، اتاق:3

ودیعه : 550,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم اسدی
کد ملک: 8899
تاریخ: 1397/6/7

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : جمهوری

آپارتمان،50 متری ، طبقه:3، اتاق:1

ودیعه : 25,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای لبیبیان
کد ملک: 8834
تاریخ: 1397/5/27

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : الهیه

آپارتمان،200 متری ، طبقه:؟، اتاق:؟

ودیعه : 900,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم کامکار
کد ملک: 8820
تاریخ: 1397/5/25

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ازگل

آپارتمان،89 متری ، طبقه:1 و 4 ، اتاق:2

ودیعه : 260,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم کامکار
کد ملک: 8819
تاریخ: 1397/5/25

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : ولنجک

آپارتمان،220 متری ، طبقه:؟، اتاق:؟

ودیعه : 500,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
نام مالك: خانم کامکار
کد ملک: 8818
تاریخ: 1397/5/25

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : جنت آباد شمالی

آپارتمان،125 متری ، طبقه:2، اتاق:?

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای باقری
کد ملک: 8785
تاریخ: 1397/5/21
 1 2 3 4 5 6 7 8