جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 181 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : اندرزگو

آپارتمان،180 متری ، طبقه:11، اتاق:3

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 20,000,000 تومان
نام مالك: آقای شجریان
کد ملک: 9680
تاریخ: 1397/10/27

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شهرک غرب - فرحزادی

آپارتمان،170 متری ، طبقه:کل طبقات، اتاق:6

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 20,000,000 تومان
نام مالك: آقای طالبی
کد ملک: 9661
تاریخ: 1397/10/20

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : گلبرگ

آپارتمان،65 متری ، طبقه:4، اتاق:1

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 900,000 تومان
نام مالك: خانم نقابی
کد ملک: 9566
تاریخ: 1397/9/25

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : سعادت آباد

آپارتمان،55 متری ، طبقه:3، اتاق:2

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: خانم طباطبائی
کد ملک: 9563
تاریخ: 1397/9/25

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران

آپارتمان،108 متری ، طبقه:همکف، اتاق:2

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای سعادت
کد ملک: 9562
تاریخ: 1397/9/25

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : میدان ولیعصر

آپارتمان،80 متری ، طبقه:5، اتاق:2

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای عسگری
کد ملک: 9543
تاریخ: 1397/9/21

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شریعتی

آپارتمان،120 متری ، طبقه:1، اتاق:3

ودیعه : 190,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم معصومی
کد ملک: 9499
تاریخ: 1397/9/15

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : جردن

آپارتمان،185 متری ، طبقه:1 و 2 ، اتاق:3

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای غفورزاده
کد ملک: 9497
تاریخ: 1397/9/14

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : دهکده المپیک

آپارتمان،112 متری ، طبقه:3، اتاق:2

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 2,600,000 تومان
نام مالك: خانم جامعی
کد ملک: 9495
تاریخ: 1397/9/14

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : سعادت آباد - میدان کاج

آپارتمان،75 متری ، طبقه:9، اتاق:1

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
نام مالك: آقای زاهدی
کد ملک: 9490
تاریخ: 1397/9/13

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : سهروردی جنوبی

آپارتمان،65 متری ، طبقه:2، اتاق:1

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: خانم مقدم
کد ملک: 9488
تاریخ: 1397/9/13

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : نیاوران

آپارتمان،175 متری ، طبقه:2، اتاق:3

ودیعه : 500,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای اسدبیگی
کد ملک: 9449
تاریخ: 1397/9/6

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : کاشانی

آپارتمان،93 متری ، طبقه:1، اتاق:2

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 2,800,000 تومان
نام مالك: آقای لشگری
کد ملک: 9447
تاریخ: 1397/9/5

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : صادقیه

آپارتمان،90 متری ، طبقه:3، اتاق:2

ودیعه : 40,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای قوامی
کد ملک: 9341
تاریخ: 1397/8/10

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : .........

آپارتمان،105 متری ، طبقه:2، اتاق:2

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای اسدنیا
کد ملک: 9297
تاریخ: 1397/8/2

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : امیرآباد

آپارتمان،96 متری ، طبقه:3، نوساز، اتاق:2

ودیعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 500,000 تومان
نام مالك: خانم خوانساری
کد ملک: 9224
تاریخ: 1397/7/22

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : سهروردی

آپارتمان،232 متری ، طبقه:3، اتاق:؟

ودیعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای شابوداق
کد ملک: 9188
تاریخ: 1397/7/17

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : نارمک

آپارتمان،40 متری ، طبقه:1، اتاق:1

ودیعه : 70,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم متقیان
کد ملک: 9171
تاریخ: 1397/7/15

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : همت غرب

آپارتمان،190 متری ، طبقه:9 و 16، اتاق:3

ودیعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم نیازمند
کد ملک: 9167
تاریخ: 1397/7/15

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : نیرو هوایی

آپارتمان،60 متری ، طبقه:3، اتاق:1

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای اسکندری
کد ملک: 9147
تاریخ: 1397/7/12

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : جردن

آپارتمان،140 متری ، طبقه:3، اتاق:2

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: خانم میردامادی
کد ملک: 9127
تاریخ: 1397/7/9

رهن و اجاره آپارتمان تهران : تهران : شهرزیبا

آپارتمان،125 متری ، طبقه:3، اتاق:2

ودیعه : 210,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای زکی زاده
کد ملک: 9103
تاریخ: 1397/7/7
 1 2 3 4 5 6 7 8 9