جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 3 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:2

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای عبادی
کد ملک: 8139
تاریخ: 1397/2/23

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،340 متری ، اتاق:4

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای قانع
کد ملک: 8136
تاریخ: 1397/2/23

رهن و اجاره ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:0

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای علی حاج نعمت
کد ملک: 5030
تاریخ: 1395/12/23
 1