تعرفه تبلیغات

نوع آگهی قیمت(تومان) مدت نمایش (روز) جایگاه نمایش
بنر صفحه اصلی 0 30 نمایش نمونه
آگهی های ویـــژه ( زیر بنر صفحه اصلی ) 0 60 نمایش نمونه
آگهی ها تبلیغاتی ( اسلاید سایر صفحات ) 0 30 نمایش نمونه
آگهی های تبلیغاتی ( زیر اسلاید سایر صفحات ) 0 30 نمایش نمونه
نوع آگهی قیمت(تومان) مدت نمایش (روز) جایگاه نمایش
خدمات ساختمانی 0 60 نمایش نمونه