ویلا سازان شمال - نور - چمستان

کــد آگهــی: 512
آگهی دهنده: آقای توسلی
تلفن تمــاس: 09121077330
تعـداد بازدیـد: 891
تاریخ ثبت: 1397/8/5

فروش ویلاهای ساحلی و جنگلی

زمین - باغ و زمین کشاورزی

 

فروش ویلا از 150 میلیون به بالا

 

نور - چمستان

ویلا سازان شمال  

 

09121077330  آقای توسلی

09113271150  آقای شفیعی

 آقای عمرانزاد09111272562