دفتر خانه نو

مشخصات تماس

کد آگهی: 68
نام: امید نگهداری
ایمیل:
آدرس پستی: تهران - تهران سی متری جی خ خمارباغی
تلفن همراه: 09123241747
شماره تماس 1: 66617819
شماره تماس 2:

توضیحــات

طراحی نظارت اجرا تهیه نقشه های معماری محاسباتی برق و مکانیک مدیریت ساخت مشارکت در ساخت